฿99
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ทวีศักดิ์ เผือกสม
ISBN : 5522840057761
Language : thai
Number of Pages : 194
File Size : 12.92 MB
คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม พ.1
มีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยี แต่ถูกมองว่ามีความหลงผิดแบบพวก "มิจฉาทิฐิ" ในทางด้านจิตวิญญาณ
ผู้เขียน ทวีศักดิ์ เผือกสม

ความเป็นตะวันตกถูกจำแนกให้เห็นว่ามีหลากหลายเชื้อชาติและถูกนำเสอนให้อยู่ท่ามกลางชนชาติ ๆ เหล่านี้ ตะวันตกไม่ไดสูงส่งและมีอำนาจวิเศษเหนือกว่าชนชาติอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยี แต่ถูกมองว่ามีความหลงผิดแบบพวก "มิจฉาทิฐิ" ในทางด้านจิตวิญญาณ
สารบัญ
เห็นวัดโพธิ์โสภาสถาพร สง่างอนงามพริ้นทุกสิ่งอัน
ศาลาราย รอบกำแพงวัดโพธิ์
โคลงภาพคนต่างภาษา
เรื่องนางนพมาศ หรือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
ชาติพันธุ์วรรณา ในจารึกวัดพระเชตุพนฯ

Write a review

Please login or register to review