SAVE 21%

฿249 ฿315
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : องค์ บรรจุน
ISBN : 9789740206323
Language : thai
Number of Pages : 378
File Size : 7.55 MB
สยาม หลากเผ่าหลายพันธุ์
ถึงแม้จะแตกต่างกัน แต่ถ้าเราเปิดใจยอมรับ เคารพและให้เกียรติกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้นๆ เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ผู้เขียน องค์ บรรจุน

รวมบทความจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ว่าด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน โดยผู้เขียนลงพื้นที่เข้าไปเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มชาติพันธุ์นั้น แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและผู้คน ไม่ใช่ว่าจะมีคนไทยอย่างเดียว เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ประสมประสานกันกลายเป็นคนไทยจนถึงทุกวันนี้
สารบัญ
- ยายพลอย ราชประโคน และ ยายคำเรียบ สุทินรัมย์
- มหาพวน รามัญวงศ์
- หมอสุเอ็ด คชเสนี
- ลุงบุญยืน สุขเสน่ห์
- ยายทองสุก ศุรศร
- ป้าสดใส หงษ์ทอง
- มะอาอีซะฮ์ สาราเปญ
- ทิดชนะ เข็มมุกด์
- กำนันเฉิน ผันผาย
- ครูถนอม คงยิ้มละมัย
ฯลฯ
คำนิยม
องค์เขียนหนังสือมาหลายเล่ม เช่น "หญิงมอญ อำนาจ และราชสำนัก" (ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ สำนักพิมพ์มติชน 2551) "ต้นธารวิถีมอญ" (2552) รวมทั้ง "จดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญ" (บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ.) (2552). รวมทั้งเล่มนี้ องค์มีงานวิจัย งานบรรยายพิเศษมากมายก่ายกองอย่างไม่น่าเชื่อ
-- ชาญวิทย์ เกษตรศิริ --

Write a review

Please login or register to review