SAVE 20%

฿199 ฿250
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : เสถียร จันทิมาธร
ISBN : 9789740216148
Language : thai
Number of Pages : 370
File Size : 5.47 MB
วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง
จากนักบวชที่ผันตัวเองมาเป็นนักรบ เพื่อขับไล่จักรวรรดิมองโกล จนกลายเป็น "ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง"
ผู้เขียน เสถียร จันทิมาธร

ปลายสมัยราชวงศ์หยวน แผ่นดินระส่ำระสาย แตกแยกเป็นเหล่าก๊ก กระนั้นบุคคลกลุ่มหนึ่งก็ยังมีจุดหมายร่วมกัน นั่นคือกำจัดผู้มีอำนาจที่ปกครองประเทศอย่างกดขี่มาเป็นระยะเวลานาน และหนึ่งในบุคคลที่เข้าร่วมกลุ่มต่อต้านราชวงศ์หยวนก็คือ "จูหยวนจาง" ถึงแม้เขาจะมีรากฐานชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจ เพราะนับแต่วัยเยาว์เขาเป็นเพียงชาวนาจน ๆ ก่อนจะได้บวชเรียนและใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้น แต่หลังจากรับทราบถึงการมีตัวตนของกองกำลังต่อต้านการปกครองอันกดขี่ เขาก็ได้สมัครใจเข้าร่วมอย่างไม่คิดชีวิต ด้วยเป้าหมายเดียวกันของกลุ่มกองก็คือ "การผลักดันราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นผู้ปกครองจากต่างบ้านต่างเมืองให้กลับไปในดินแดนของตน" หรือหากไม่อาจผลักดันกลุ่มคนเหล่านั้นก็คงต้องพลิกฟ้าค่ำแผ่นดินกันเท่านั้น

"วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง" จากการเรียบเรียงของ "เสถียร จันทิมาธร" จึงขยายความถึงปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของบุรุษผู้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์จีน นับแต่ช่วงปลายราชวงศ์หยวนจนถึงการก่อตั้งราชวงศ์หมิงว่าเขาสามารถทำได้อย่างไร รวบรวมสมัครพรรคพวกด้วยวิธีใด ที่สำคัญก็คือหลังจากเถลิงอำนาจแล้ว ในฐานะ "จักรพรรดิหมิงไท่จู" บุรุษผู้นี้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามความคาดหวังของผู้คนหรือไม่ สารคดีเล่มนี้จึงขยายความนับแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จนถึงเรื่องราวทางวรรณกรรมที่นำเอาบุคลิกของเขามาเป็นหนึ่งในตัวละคร ในฐานะที่เขาเป็นสามัญชนผู้ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเอกราช ก่อนที่การเถลิงอำนาจของเขาจะทำให้ผู้คนต้องจดจำไปตลอดกาล!
สารบัญ
1. อนิจจังจูหยวนจาง
2. กรณีกัวเต่อเฉิง
3. หยกในกระท่อมซอมซ่อ
4. กำเนิดเป็น "จูฉงปา"
5. ไหวพริบเด็กเลี้ยงวัว
6. สามเณรกล้ากบฏ
7. สามเณรภิกขาจาร
8. ฟ้าเป็นมุ้ง ดินเป็นที่นอน
9. ยากแค้นแสนสาหัส
10. เปิดโฉมพระหยวนจาง
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products