SAVE 29%

฿89 ฿125
Type : Ebook
Year of Publish : 2012
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ดุษฎี พนมยงค์
ISBN : 9789740209034
Language : thai
Number of Pages : 154
File Size : 7.15 MB
ท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ เป็นเจ้าของประวัติชีวิตที่เป็นเเบบอย่างอันหนึ่ง ซึ่งคงจะช่วยเป็นเครื่องชักนำให้กำลังใจเเก่อนุชนรุ่นหลัง ในการที่จะสร้างสรรค์รักษาอิสรภาพทางจิตปัญญาของตนเองไว้ เเละรู้จักคิดที่จะช่วยทำการเพื่อสร้างสรรค์อิสรภาพของสังคมต่อไป ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ ก็จะเป็นที่น่ายินดีว่า ชีวิตของท่านเมื่อยังอยู่ก็ได้ทำประโยชน์เเก่สังคมเเล้ว ครันล่วงลับจากไป ประวัติของท่านก็ยังเป็นเเบบอย่างที่มีประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังสืบไปชั่วกาลนานสารบัญ- ปฏิทินชีวิต- กำเนิดสกุลพนมยงค์- ลี้ภัยการเมือง- ชีวิตในจีน- พบผู้นำจีน- กับคอมมิวนิสต์- เดินทางออกจากจีน- บทส่งท้าย

Write a review

Please login or register to review
Related Products