SAVE 8%

฿119 ฿130
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : นิธิ เอียวศรีวงศ์
ISBN : 9789740215134
Language : thai
Number of Pages : 150
File Size : 8.11 MB
ความไม่ไทยของคนไทย
ภาษาและวัฒนธรรมไต-ไท มีอำนาจกลายคนไม่ไทยเป็นคนไทย
ผู้เขียน นิธิ เอียวศรีวงศ์

รวมบทความของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ว่าด้วย คนไทย ในประวัติศาสตร์ไทยจำนวน 4 เรื่องด้วยกัน อาทิ นาน้อยอ้อยหนู คนไทยมาจากโน่นด้วย และคนไทยอยู่ที่นี่ด้วย คนไทยหลายเผ่าพันธุ์ 3,000 ปี ในสุวรรณภูมิ ข้อเสนอสังเขป ประวัติศาสตร์แห่งชาติ โดยเฉพาะบทความหลักของเรื่องนี้คือ นาน้อยอ้อยหนู ที่อาจารย์นิธิเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ "ไท" ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม จึงทำให้อาจารยืเสนอประเด็นการขยายตัวของพวก ไท-ไตในอุษาคเนย์ในแนวที่ไม่เคยถูกพิจารณามาก่อน ส่วนบทความอีก 3 เรื่องนั้น ก็ช่วยให้คำอธิบายความคิดดังกล่าวในข้างต้น

สารบัญ

- นาน้อยอ้อยหนู
- คนไทยมาจากโน่นด้วย และคนไทยอยู่ที่นี่ด้วย
- คนไทยหลายเผ่าพันธ์ุ 3,000 ปี ในสุวรรณภูมิ
- ข้อเสนอสังเขป ประวัติศาสตร์แห่งชาติ

Write a review

Please login or register to review
Related Products