SAVE 16%

฿399 ฿475
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ศ.เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม
ISBN : 9789740216414
Language : thai
Number of Pages : 378
File Size : 6.75 MB
สมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์
ผู้เขียนได้ใช้โปรแกรมสรรค์สร้างรูปทรงสันนิษฐานขึ้นมาใหม่ ให้เห็นถึงภาพชีวิตชีวาของเจดีย์แต่ละองค์ อันถือเป็นการต่อยอดแนวคิดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งเพียงแค่ข้อมูลวิชาการเท่านั้น
ผู้เขียน ศ.เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม

ศิลปะสุโขทัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยปรับเปลี่ยนผสมผสานจากหลากรูปแบบ หลายแรงบันดาลใจ ลักษณะเฉพาะของบรรดาเจดีย์ในศิลปะสุโขทัย ทั้งในราชธานีและเมืองเครือข่าย ล้วนมีพัฒนาการเฉพาะตัว ขณะที่มีส่วนร่วมพัฒนาการกับเจดีย์ของแคว้นล้านนาและกรุงศรีอยุธยาด้วย ซึ่งสืบทอดรูปแบบรูปทรงมาสู่เจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ ราชธานีปัจจุบัน

"เจดีย์ในสมัยสุโขทัย" เล่มนี้ มิได้มีเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น หากแต่ผู้เขียนได้ใช้โปรแกรมสรรค์สร้างรูปทรงสันนิษฐานขึ้นมาใหม่ ให้เห็นถึงภาพชีวิตชีวาของเจดีย์แต่ละองค์ อันถือเป็นการต่อยอดแนวคิดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งเพียงแค่ข้อมูลวิชาการเท่านั้น
สารบัญ
1. เจดีย์สมัยสุโขทัย
- ภาพแสดงชื่อส่วนประกอบของเจดีย์สมัยสุโขทัย

2. สุโขทัยราชธานี
- วัดมหาธาตุ สุโขทัย
- วัดพระพายหลวง
- ศาลตาผาแดง
- วัดศรีสวาย
ฯลฯ

3. ศรีสัชนาลัย ราชธานีคู่แฝด
- วัดเจดีย์เจ็ดแถว
- วัดช้างล้อม
- วัดสวนแก้วอุทยานน้อย
ฯลฯ

4. เมืองเครือข่าย : กำแพงเพชร พิษณุโลก กำแพงเพชร
- วัดหนองลังกา
- วัดช้างรอบ
- วัดพระแก้ว
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products