SAVE 22%

฿349 ฿450
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ISBN : 9789740216513
Language : thai
Number of Pages : 218
File Size : 41.28 MB
ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม
เรียนรู้ความเป็นมาของ "ผ้าเขียนทอง" ซึ่งพัฒนามาจาก "ผ้าลายอย่าง" ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาเป็นผ้าเขียนทองที่ใช้ในราชสำนัก พร้อมภาพประกอบผ้าเขียนทองโบราณที่หาชมได้ยาก
ผู้เขียน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ

"ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม" เขียนโดย "ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ" ผู้เชี่ยวชาญด้านอาภรณ์โบราณในราชสำนัก ว่าด้วยคติความเชื่อที่ว่า พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนองค์อวตารของมหาเทพเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อปกครองแผ่นดิน บำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ จึงเลือกสรรผ้าเขียนทองสำหรับนำมาใช้เป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวาระหรือโอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นพระภูษาทรงขององค์พระมหากษัตริย์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นพระราชพิธีสำคัญสูงสุดของพระราชอาณาจักร จัดขึ้นเป็นปฐมในการเริ่มต้นของรัชสมัยการปกครองแผ่นดินของแต่ละรัชกาล ในเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นมาของผ้าเขียนทอง ซึ่งพัฒนามาจากผ้าลายอย่างตั้งแต่สมัยอยุธยา จนมาเป็นผ้าเขียนทองที่ใช้ในราชสำนัก โดยเฉพาะในพระราชพิธีสำคัญที่เจ้านายจะใส่ผ้าเขียนทอง ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้าและรวบรวมแบบแผนธรรมเนียมการใช้ผ้าเขียนทอง พร้อมภาพประกอบผ้าเขียนทองโบราณที่หาชมได้ยาก และคำอธิบายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและแหล่งอ้างอิงอื่นๆ

สารบัญ

- ผ้าลาย-ผ้าเขียนทอง จากชมพูทวีปสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
- แบบธรรมเนียมการใช้ผ้าลายในราชสำนักสยาม
- แบบธรรมเนียมการใช้ผ้าเขียนทองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- แบบธรรมเนียมการใช้ผ้าเขียนทองในวาระอื่นๆ
- รูปลักษณะของผ้าเขียนทองที่พบในสังคมสยาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เนื่องในโอกาสมหามงคลของประเทศ สำนักพิมพ์มติชน จัดทำหนังสือชุดบรมราชาภิเษกขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับรู้รายละเอียดต่างๆ ในพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หนังสือชุดบรมราชาภิเษกออกแบบปกโดย "นักรบ มูลมานัส : Nakrob Moonmanas" ศิลปินคอลลาจชื่อดัง ที่มารังสรรค์ปกหนังสือให้ยิ่งใหญ่ตระการตาสมกับเนื้อหาและคุณค่าภายในเล่ม ประกอบไปด้วยหนังสือ 3 เล่ม คือ "เสวยราชสมบัติกษัตรา" "ผ้าเขียนทอง : พระภูษาทรงบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สยาม" และ "จักรพรรดิราช คติอำนาจเบื้องหลังชนชั้นนำไทย"

Write a review

Please login or register to review
Related Products