SAVE 10%

฿216 ฿240
Type : Book
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน (หนังสือเล่ม)
Author : ชานันท์ ยอดหงษ์
ISBN : 978-974-02-1088-7
Language : thai
Number of Pages : 328
สำหรับเล่มนี้ จัดส่งหนังสือ โดยขนส่งเอกชนทุกวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เมื่อราชสำนักฝ่ายใน ไม่ต้องการสตรี

จึงไม่มี “นางใน” แล้วใครแทน?

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงใหม่จากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่อง “นายใน”

โดยวิเคราะห์พระราชกรณียกิจ พระราชนิยม พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับ “ความเป็นชาย” ชองรัชกาลที่ 6

รวมถึงบทบาทของ” นายใน” ในพระราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 6

“นายใน” หรือข้าราชบริพารที่เป็นผู้ชายและอยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชสำนักฝ่ายในและพระสหาย เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพระราชสำนั กซึ่งผู้เขียนสนใจในปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าว

ขณะเดียวกัน รัชกาลที่ ๖ ทรงพยายามกำหนด “ความเป็นชาย” ให้สอดคล้องกับรัฐรูปแบบใหม่ที่เป็นรัฐประชาชาติ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษ เช่น สมโสรกีฬา ฟุตบอล หนังสือพิมพ์ ละคร งานพระราชนิพนธ์ ตลอดจนลูกเสือ เสือป่า

Write a review

Please login or register to review
Related Products