SAVE 35%

฿229 ฿350
Type : Ebook
Year of Publish : 2013
Publisher : DHARMNITI
Author : ธนเดช มหโภไคย
ISBN : 978-616-302-014-7
Language : thai
Number of Pages : 376
File Size : 6.72 MB
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาวจะต้องมีความสมบูรณ์พร้อมในการบริหารด้านต่างๆ ความด้อยในการจัดการด้านใดด้านหนึ่ง อาจหมายถึงปัญหาหรือขยายจนถึงขั้นวิกฤติของกิจการก็ได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products