SAVE 34%

฿99 ฿150
Type : Ebook
Year of Publish : 2011
Publisher : DHARMNITI
Author : รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ISBN : 978-616-712-666-1
Language : thai
Number of Pages : 164
File Size : 9.25 MB
"ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ติดคุก" ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 7
เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ ใช้อ่านประกอบการทำงานเกี่ยวกับการใช้เช็ค ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาไว้เป็นหมวดหมู่ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อธิบายหลักเกณฑ์อย่างละเอียดครบถ้วน

Write a review

Please login or register to review
Related Products