SAVE 30%

฿270 ฿385
Type : Ebook
Year of Publish : 2020
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : 9786163984975
Language : thai
Number of Pages : 216
File Size : 59.53 MB
มองฝรั่งเศส ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นหนังสือรวมบทความคัดสรรเกี่ยวกับสาระความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของฝรั่งเศสและโลกตะวันตกที่คณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนขึ้นและตีพิมพ์เผยแพร่ในคอลัมน์ "มองฝรั่งเศส" ("Regards sur la France") ของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ในช่วงเวลาหลายสิบปีแล้ว สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจึงเห็นว่าการรวมบทความต่างๆจากคอลัมน์ "มองฝรั่งเศส" เพื่อเผยแพร่เป็นรูปเล่มน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในระยะยาว จึงได้คัดเลือกบางบทความจากคอลัมน์ดังกล่าวมาปรับปรุงและร้อยเรียงออกมาดังที่ท่านเห็นในเล่มนี้

บทความที่คัดสรรมามีจำนวนทั้งสิ้น 40 เรื่อง จากผู้เขียน 7 คน เนื้อหาหลากหลายครอบคลุมเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 หมวดตามประเภทของเนื้อหา ได้แก่ เยี่ยมครัวฝรั่งเศส (อาหารการกิน) ยลเทศกาลและสัญจร (เทศกาลสำคัญและสถานที่ที่น่าสนใจ) ย้อนรอยประวัติศาสตร์ (เกร็ดประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม) และสำนวนสรรพสัตว์ (สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส)

Write a review

Please login or register to review