FREE
Type : Ebook

Author : กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 55
File Size : 13.07 MB
37 สมุนไพร เสริมภูมิ กับตัวอย่างกว่าร้อยเมนู พร้อมกับ เมนูแนะนำและวิธีทำ พร้อมภาพประกอบสวยงาม
เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับอาหารสมุนไพรที่เป็นทางเลือก มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
โดยมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนเพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้และในทุกๆวัน

Write a review

Please login or register to review