SAVE 13%

฿279 ฿320
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : The Great Remake สู่โลกใหม่
ISBN : 9789740217435
Language : THAI
Number of Pages : 330
File Size : 3.92 MB
ไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านไปหรือไม่ ยาวนานแค่ไหน แต่สิ่งนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม สถานการณ์โควิดได้ “เร่ง” ให้เทคโนโลยีในอนาคตเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคมทุกระดับอย่างรวดเร็วมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และต่อให้สถานการณ์โควิดผ่านพ้นไป สังคมรูปแบบใหม่ก็ย่อมมิได้สูญสลายตามโควิด เราทุกคนจึงต้องหันมาใส่ใจและปรับตัว รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างถาวรนับจากนี้เป็นต้นไป

Write a review

Please login or register to review