SAVE 11%

฿179 ฿200
Type : Ebook
Author : ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษย์ดี
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
ISBN : 9789740218319
Language : thai
Number of Pages : 226
File Size : 2.89 MB
นำเสนอแนวคิดว่าด้วยรัฐสวัสดิการ ตั้งแต่เส้นทาง อุปสรรค และความเป็นไปได้ในการสร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากหลายกลุ่มประเทศกรณีศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่อสังคมไทย ชี้ให้เห็น “หัวใจ” สำคัญของการเปลี่ยนแปลงน้อยใหญ่ที่จะช่วยรักษาต้นกล้าความฝันของทุกคนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้มากอำนาจล้นฟ้า หากแต่ก่อร่างขึ้นมาจากพลังและเสียงเล็กๆ ของคนธรรมดาที่มีหัวใจสัมผัสถึงและเจ็บปวดไปกับความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ และเชื่อมั่นว่าเราล้วนเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะมีชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอ

Write a review

Please login or register to review
Related Products