SAVE 14%

฿300 ฿350
Type : Ebook
Author : ชัชพล เกียรติขจรธาดา
Publisher : ชัชพลบุ๊คส์
ISBN : 9786165933865
Language : thai
Number of Pages : 226
File Size : 12.91 MB
หนังสือ เรื่องเล่าจากร่างกาย เล่ม 1 เล่มนี้ จะนำผู้อ่านเดินทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยมีคำถาม ทำไม? ทำหน้าที่เป็นเหมือนไกด์นำทาง คำถามเหล่านี้ เมื่อดูผิวเผินจะเหมือนว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลย แต่เมื่อการเดินทางของเราสิ้นสุดลง เราจะนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราจะได้พบระหว่างทางมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นเป็นภาพใหญ่ และเมื่อเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ดีแล้ว เราจะไปดูกันว่าเรื่องเล่าจากร่างกายเหล่านี้ จะช่วยนำทางเราเดินสู่ปัจจุบัน และก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ โดยเล่มนี้จะเป็นตอนที่ 1 เป็นการปูพื้นฐานเรื่องของวิวัฒนาการในภาพกว้าง ๆ และตามด้วยเรื่องราวความเป็นมาของคน เราจะไปดูกันว่าเรา กลายมาเป็นคนอย่างเช่นทุกวันนี้ได้อย่างไร เราจะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ โดยการค่อย ๆ ไปตอบคำถามต่าง ๆ อาทิ ทำไมคนหล่อถึงหล่อ ทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงที่มีส่วนโค้งส่วนเว้า ทำไมผู้หญิงมีเต้านม ทำไมคนจะคลอดต้องมีหมอช่วย และอีกมากมาย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านมองร่างกายของเราในมุมมองที่แตกต่างไปจากที่หลายคนคุ้นเคย เพราะจะเป็นการมองร่างกายและความคิดของเรา ผ่านแว่นตาที่เรียกว่า วิวัฒนาการ

Write a review

Please login or register to review