- SOLD OUT -

Type : Ebook
Year of Publish : 2023
Author : ทีม บ.ก.เทคโนโลยีชาวบ้าน
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
ISBN : 79715082566
Language : thai
Number of Pages : 88
File Size : 52.76 MB
เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับ 797 (ปักษ์หลัง) สิงหาคม 2566 คอลัมน์ประจำ 06 จอดป้ายเทคโน 36 เกษตiทางรอด/ ปลูกมะนาวในครัวเรือน ออกดอก ออกผบลกินตลอดปี 38 เกษตรในเมือง / เฟิร์นข้างบ้าน 76 เกษตรต่างแดน / สิงคโปร์ : ความทุกข์ของเศรษฐี (ตอนที่ 2) รายงานพิเศษ 7 สายพันธุ์ ไก่เศรษฐกิจทำเงิน 16 เกษตรกรราชกุมารี เลี้ยงไก่ตะนาวศรี เน้นปล่อยอิสระ ช่วยประหยัดต้นทุน ไก่โตดี เนื้อได้คุณภาพ 18 ไก่ดำมองโกลีย สัตว์เศรษฐกิจทำเงิน แห่งเอแอนด์เอ ฟาร์ม 20 ไก่ลิกอร์ ของดีเมืองคอน เลี้ยงง่าย โตไว เนื้อนุ่ม รสชาติอร่อย 24 หนุ่มสุพรรณ เลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ ผลิตทั้งลูกไก่และขายไก่สด ตลาดยังไปได้สวย 28 เลี้ยงไก่เบตง ด้วยเทคนิคอาหารเสริมจากจุลินทรีย์ธรรมชาติ เนื้อหอมหวาน เป็นเอกลักษณ์ 32 “อิงลิช โมเดิร์นเกม” แห่งจรรยา ไก่สวยงาม ฟาร์มไก่ หลังวัยเกษียณ 34 ส่องความน่ารักของไก่ซbลกี้ แห่งฟาร์ม Chicken Town ศูนย์รวมไก่แปลหายากจากต่างประเทศ

Write a review

Please login or register to review
Tags: -