SAVE 39%

฿79 ฿130
Type : Ebook
Year of Publish : 2023
Author : ธรรมนิติเพรส
Publisher : DHARMNITI
ISBN : 9786163023490
Language : thai
Number of Pages : 17
File Size : 0.36 MB
Career Path ที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกองค์กรในการสมัครงาน นอกจากชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน เงินเดือนแล้ว “สวัสดิการพนักงาน” ยังเป็นสิ่งที่คนทำงานให้ความสำคัญอีกด้วย ดังนั้น หากบริษัทมีสวัสดิการที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของคนทำงานได้ นั่นคือ ปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ทำให้พวกเขาอยากร่วมงานกับองค์กรของคุณ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่หลายบริษัทได้นำสวัสดิการมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการจูงใจคนเก่ง (Talent) ให้เข้ามาร่วมงาน โดยอาจจะแจ้งสวัสดิการที่น่าจะตอบโจทย์ของพวกเขาตั้งแต่โพสต์รับสมัครงานก็เป็นได้ “10 สวัสดิการโดนใจมนุษย์เงินเดือน” ที่รวบรวมมานี้ เป็นแนวทางให้องค์กรได้นำมาปรับใช้เพื่อรักษาพนักงานเก่งๆ และจูงใจคนรุ่นใหม่ให้อยากเข้ามาร่วมสร้างองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -