SAVE 39%

฿79 ฿130
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : ธรรมนิติเพรส
Publisher : DHARMNITI
ISBN : 9786163023902
Language : thai
Number of Pages : 25
File Size : 1.12 MB
หลายครั้งที่นายจ้างและลูกจ้างเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงานในวันหยุด และมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย เช่น วันหยุดที่บริษัทได้ประกาศไปแล้ว แต่มีเหตุให้ลูกจ้างต้องเข้าทำงานเร่งด่วน บริษัทจะเลื่อนไปหยุดวันอื่นได้หรือไม่ / ให้ลูกจ้างลาหยุดเป็นกรณีพิเศษ นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนในวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณีหรือไม่ เป็นต้น บทสรุปคำวินิจฉัยและคำพิพากษาคดีแรงงานจากหลายกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้นายจ้างและลูกจ้าง นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดการทำงานร่วมกัน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -