SAVE 10%

฿149 ฿165
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ภาษาและวัฒนธรรม
Author : จุรี สุชนวนิช


Number of Pages : 194 File Size : 10.5 MB
รวมประโยค สำนวน คำศัพท์ภาษาจีนที่จำเป็นในการทำงาน นำเสนอในรูปแบบ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สอดแทรกวัฒนธรรม ธรรมเนียม และมารยาทที่ควรรู้ในการทำงานร่วมกับชาวจีน เหมาะเป็นคู่มือสนทนาสำหรับผู้ทำงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ กับประเทศจีน

Write a review

Please login or register to review