SAVE 0%

฿299 ฿300
Type : Ebook

Author : รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี


Number of Pages : 550
File Size : 32.5 MB
เป็นหนังสือที่อธิบายถึงการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและการค้นหาสาเหตุของความเสียหาย โดยเน้นเรื่องตัวอย่างของการออกแบบคำนวณ แนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาโจทย์โดยละเอียดมากถึง 500 ตัวอย่าง เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ผู้อ่านสามารถจับแนวคิดได้ ส่งผลให้มีความสามารถ

Write a review

Please login or register to review