SAVE 0%

฿249 ฿250
ผู้แต่ง : ผศ. อุทัย สุขสิงห์
สำนักพิมพ์ :
ภาษา :
จำนวนหน้า : 338
ขนาดไฟล์ : 43.9 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
เป็นหนังสือที่กล่าวถึงความรู้พื้นฐาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างและหน่วยความจำของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ซึ่งมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็นพื้นฐานและเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Write a review

Please login or register to review