จำนวน

ผู้แต่ง : freebooks
สำนักพิมพ์ :
ภาษา :
จำนวนหน้า : 42
ขนาดไฟล์ : 7.0 mb
ISBN :
วารสารอุตสาหกรรมสารแต่ละฉบับ บรรจุเนื้อหาของอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสภาวะทั่วไปของอุตสาหกรรมนั้น การผลิต การตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ และความสำเร็จของผู้ประกอบการ

เขียนรีวิว

โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อรีวิว