SAVE 26%

฿89 ฿120
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ภาษา :
จำนวนหน้า : 180
ขนาดไฟล์ : 9.0 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากหนังสือ \"เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร\" ซึ่งในเล่มแรกเป็นการปูพื้นความเข้าใจเบื้องต้นเพื่อให้ทำความรู้จักมักคุ้นกับคำว่า Competency และเรื่องต่าง ๆ ที่ควรทราบทั้งหมด

Write a review

Please login or register to review