SAVE 20%

฿78 ฿98
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ไพโรจน์ คงเกิด
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 36
File Size : 27.49 MB
บ้านฉันอยู่ริมทุ่งนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ปลอดสารเคมี ผลผลิตกินเอง มีเหลือแบ่งปัน ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย ไม่ทำเรื่องเดือดร้อน ทำตามวิถีพ่อสอน \"บ้านพอเพียง\" ชวนเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องความสุขของการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพิเพียง ผ่านนิทานสนุก เหมาะสำหรับเด็กๆ ผู้รักการเรียนรู้ทุกคน --นิทานสองภาษาไทย-อังกฤษ--

Write a review

Please login or register to review
Tags: -