SAVE 19%

฿58 ฿72
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : สิริพรรณ สุรสิทธิ์
ISBN : 9786160411252


File Size : 37.1 MB
โป้ง โจโจ้ และหนูนา สามสหายรุ่นเยาว์ที่ไม่เห็นความสำคัญ ของปัญหาโลกร้อนเลย จนเมื่อพวกเขาเจอปัญหาเข้ากับตัวเอง จึงค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน การใช้วัสดุรีไซเคิล ฯลฯ นอกจากนี้พวกเขายังนำความรู้นี้ไปบอกคนอื่นๆ ต่ออีกด้วย

Write a review

Please login or register to review