฿145
Type : Ebook
Author : นทธี ศศิวิมล
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160412556

Number of Pages : 203
File Size : 14.1 MB
ผลงานเรื่องสั้นแนวจิตวิญญาณ เรื่องราวชวนขนหัวลุกจากในรั้วโรงเรียน เรื่องเขย่าขวัญสั่นประสาทความคิด โรคทางจิต และความเชื่อต่างๆ ที่ยกขบวนมาสั่นประสาทคุณพร้อมกันแล้ว หากใจไม่กล้าพอ อย่าเปิดหน้าต่อไป...

Write a review

Please login or register to review