฿115
Type : Ebook
Author : นักษรา
Publisher : Nanmeebooks
ISBN : 9786160410392


File Size : 14.3 MB
หนังสือ "เรื่องที่ล้วน....เริ่มที่รัก" เล่มนี้ เป็นผลงานนักเขียนอย่าง "นักษรา" ได้นำเสนอเรื่องสั้นรวม 15 เรื่องสั้นคัดสรร ไม่ว่าจะเป็น ลูกไม้ลายรัก กระป๋องรองน้ำ แว่นสีกุหลาบ ลูกบอรเพ็ด ต้นมะขามของพ่อ เลิกเพราะรัก และอื่นๆ อีกมากมาย ที่สะท้อนความรักหลากหลายรูปแบบ เพราะเราต่างเคย "ให้" และ "รับ" ความรักกันมาทั้งนั้น

Write a review

Please login or register to review