Products meeting the search criteria

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
มหาวิทยาลัยในบางประเทศเช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนภาษาพม่าในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา..
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
ปกิณกะบทความเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรมไทย นโยบายภาษาและหลักสูตรอันเกี่ยวเนื..
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
ปกิณกะบทความเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรมไทย นโยบายภาษาและหลักสูตรอันเกี่ยวเนื..
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
มหาวิทยาลัยในบางประเทศเช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนภาษาพม่าในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา..
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด (Strategic Teaching Thinking Skills) (PDF) หนังสือเล่มนี้ตอ้งการให้ครูผู้ส..
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
"มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหา..
หลักพืชกรรม
หลักพืชกรรม ครอบคลุมเรื่องการตลาดพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การจำแนกพืช พืชเศรษฐกิจ..
สุดยอด Concept เด็ด พิชิตคณิตอัจฉริยภาพ ป.1-3
สุดยอด Concept เด็ด พิชิตคณิตอัจฉริยภาพ ป.1-3 เตรียบสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศ..
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2111) มีแผน+เฉลย
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2111) มีแผน+เฉลย เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา..
โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย
เด็กเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติเนื่องจากเด็กมีธรรมชาติของการอยากรู้การหาคำตอบของคำถามที่ต้นเองสงสั..
อนามัยโรงเรียน School Health
“สุขภาพกับการศึกษา” เป็นของคู่กัน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำกร..
สอนคิดตามแนวทาง Thinking School
หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดและการสอนคิดตามแนวทางของ King’s School ประเทศนิวซีแลนด์ ที่โรงเรียน อบจ.เชียง..
เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน
เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน ประกอบด้วยมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้าน..
สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย พิชิตทุกสนามสอบ
สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย รวมข้อสอบและตัวอย่างที่น้อง ๆ ต้องมีไว้ พร้อมเทคนิคการจดจำอย่างง่าย เพื่อพิชิตทุก..
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
"เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102" เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 คู่มือครู
วิธีการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย วันที่และเวลา ชื่อสัตว์ในภาษาจีน สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ แล..
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
ebook ฿500 ฿350
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
ebook ฿380 ฿266
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
book ฿380
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
book ฿500
กลยุทธ์การสอนทักษะการคิด
ebook ฿250
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ebook ฿104 ฿93
หลักพืชกรรม
ebook ฿160 ฿101.15
สุดยอด Concept เด็ด พิชิตคณิตอัจฉริยภาพ ป.1-3
ebook ฿290 ฿260
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2111) มีแผน+เฉลย
ebook ฿75
โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย
ebook ฿255 ฿203
อนามัยโรงเรียน School Health
ebook ฿250 ฿188
สอนคิดตามแนวทาง Thinking School
ebook ฿165 ฿149
เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน
ebook ฿195 ฿179
สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย พิชิตทุกสนามสอบ
ebook ฿299 ฿177.65
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
ebook ฿250 ฿199
เรียนภาษาจีนให้สนุก เล่ม 4 คู่มือครู
ebook ฿165 ฿149
Showing 1 to 16 of 16 (1 Pages)