Products meeting the search criteria

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่อ..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีที่ใช้ในวงการเครื่องประดับมีการตัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้อ..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีที่ใช้ในวงการเครื่องประดับมีการตัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้อ..
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็น..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่อ..
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 ปรัชญาการออกแบในแง่มุมต่างๆ เพื่องให้ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้..
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำร..
การออกแบบผิวทาง
การออกแบบผิวทาง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผิวทาง หน่วยแรงในชั้นผิวทางลาดยาง ชั้นโครงสร้างของทาง ลักษณะข..
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้า..
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้เจอร์นัลแบริ่ง และโรลลิ่ง..
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร..
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
ebook ฿300 ฿210
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ebook ฿450 ฿315
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
ebook ฿600 ฿420
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
ebook ฿550 ฿385
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
book ฿550
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
book ฿600
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
book ฿300
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
book ฿450
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
book ฿300
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
ebook ฿175 ฿120
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ebook ฿500 ฿305.15
การออกแบบผิวทาง
ebook ฿198 ฿119
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
ebook ฿195 ฿140
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2
ebook ฿130 ฿123
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
ebook ฿350 ฿297.5
Showing 1 to 15 of 18 (2 Pages)