Products meeting the search criteria

จุลชีววิทยาและการประยุกต์
"จุลชีววิทยาและการประยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพรแคริโอตและ..
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปั..
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
อาหารและการให้อาหารสัตว์ เป็นหนังสือที่ว่าด้วย ความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบ..
การศึกษาชีวสมมูล
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดเดียวกันมักมีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ ยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้..
โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
โปรติโอกลัยแคน (proteroglycans หรือ PG) เป็นกลัยโคโปรตีน ประกอบด้วยโปรตีนแกนกลาง (core protein) และ ..
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
อาหารและการให้อาหารสัตว์ เป็นหนังสือที่ว่าด้วย ความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบ..
โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
โปรติโอกลัยแคน (proteroglycans หรือ PG) เป็นกลัยโคโปรตีน ประกอบด้วยโปรตีนแกนกลาง (core protein) และ ..
การศึกษาชีวสมมูล
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดเดียวกันมักมีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ ยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้..
จุลชีววิทยาและการประยุกต์
"จุลชีววิทยาและการประยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพร..
ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง
อีบุ๊กเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คำจำกัดความของเครื่องสำอางและเวชสำอาง การอ้างสรรพคุณ-โครงสร้างข..
ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่คำจำกัดความของเครื่องสำอางและเวชสำอาง การอ้างสรรพคุณโครงสร้างข..
บทที่ 11 วัสดุภัณฑ์ชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
บทที่ 11 วัสดุภัณฑ์ชีวภาพ 11.1 บทนํา 11.2 เทคโนโลยีวัสดุฐานชีวมวล 11.3 โมเลกุลสำคัญสำหรับสารเคมี..
บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ 10.1 น้ำมันพืชและไขมันสัตว์ 10.2 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 10.3 ผลิตภัณฑ์จากก..
บทที่ 9 การผลิตก๊าซชีวภาพและไฮโตรเจน เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
บทที่ 9 การผลิตก๊าซชีวภาพและไฮโตรเจน 9.1 บทนำ 9.2 กระบวนการหมักย่อยไร้อากาศ 9.3 อัตราการเจริญเติบ..
บทที่ 7 ปฎิกิริยาเคมีพลาสมา เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
บทที่ 7 ปฏิกิริยาเคมีพลาสมา 7.1 บทนำ 7.2 พื้นฐานทฤษฎีพลาสมา 7.3 การจำลองแบบของระบบเคมีพลาสมา 7.4..
บทที่ 6 ไพโรไลซิส เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
บทที่ 6 ไพโรไลซิส 6.1 กระบวนการไพโรไลซิส 6.2 ประเภทของปฎิกิริยาไพโรไลซิส 6.3 กลไกการไพโรไลซิสองค์..
วัสดุชีวภาพ Biomaterials
อธิบายความหมายของ วัสดุชีวภาพ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของวัสดุชีวภาพกับ พลาสติกชี..
วัสดุชีวภาพ Biomaterials
อธิบายความหมายของ วัสดุชีวภาพ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของวัสดุชีวภาพกับ พลาสติกชี..
จุลชีววิทยาและการประยุกต์
ebook ฿480 ฿336
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿700 ฿490
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
ebook ฿400 ฿280
การศึกษาชีวสมมูล
ebook ฿350 ฿245
โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
ebook ฿650 ฿455
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
book ฿400
โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
book ฿650
การศึกษาชีวสมมูล
book ฿350
จุลชีววิทยาและการประยุกต์
book ฿480
ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง
ebook ฿570 ฿428
ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง
book ฿570
บทที่ 11 วัสดุภัณฑ์ชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
ebook ฿60
บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
ebook ฿60
บทที่ 9 การผลิตก๊าซชีวภาพและไฮโตรเจน เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
ebook ฿60
บทที่ 7 ปฎิกิริยาเคมีพลาสมา เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
ebook ฿60
บทที่ 6 ไพโรไลซิส เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
ebook ฿60
วัสดุชีวภาพ Biomaterials
ebook ฿250 ฿225
วัสดุชีวภาพ Biomaterials
book ฿250
Showing 1 to 18 of 18 (1 Pages)