Products meeting the search criteria

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมาก..
โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
จากความเชื่อส่วนใหญ่ว่า กินยานานๆ มีผลต่อตับเป็นความจริงหรือไม่ หนังสือเล่มนี้ ได้ให้มุมมองรอบด้านใ..
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมาก..
ชีววิทยารังสีทางการแพทย์
แนวคิดและความรู้ชีววิทยารังสีการแพทย์สร้างจากงานวิจัย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การสอดแทรกและถอดบท..
ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย
รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เป็นคำสอนเพื่อให้มีชัยเหนือศัตรูในการสงครามใดๆไม่เว้นแม้แต่สง..
คดีทางการแพทย์ เล่ม 2
คดีทางการแพทย์ เล่ม 2 (ปกแข็ง) ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาล ภารกิจและการใช้อำนาจปกครองของแพทย..
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
ebook ฿350 ฿245
โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿450 ฿315
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
book ฿350
ชีววิทยารังสีทางการแพทย์
ebook ฿515 ฿360
ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย
ebook ฿360 ฿270
คดีทางการแพทย์ เล่ม 2
ebook ฿395 ฿279
Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)