Products meeting the search criteria

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
"ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ ..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
"ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เขียน ผ..
การบริหารช่องทางการตลาด
"การบริหารช่องทางการตลาด" เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำคว..
หลักการจัดการ : Principles of Management
หลักการจัดการ : Principles of Management เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ ผู้เขียน ..
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนใ..
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการจัดการ" ว่าด้วยเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ วิวัฒ..
สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ : The Rules of Management
สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ : The Rules of Management กฎทองแห่งความสำเร็จของชีวิต สูตรสำ..
ฝึกบริหารจัดการตนเอง
ฝึกบริหารจัดการตนเอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ สวยงาม และหยิบใช้ง่าย ผู้เขีย..
ฝึกพูดนำเสนอ
ฝึกพูดนำเสนอ อธิบายเกี่ยวกับการพูดนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพผ่าน บทสนทนาและคำแนะนำของตัวละคร จากนั้นจึ..
ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล
ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดอย่างมีตรรกะ ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีคิดแบบต่าง ๆ ผ่านบทสน..
การวิจัยดำเนินงาน
การวิจัยดำเนินงาน มีทั้งทฤษฎีและโจทย์ตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีการสอนการใช้ซอฟต์แวร์ Mi..
รวย 100 ล้าน กับธุรกิจ MLM
รวย 100 ล้าน กับธุรกิจ MLM วิธีสร้างความมั่งคั่งแบบเศรษฐี ผู้เขียน พ.ท. อานันท์ ชินบุตร MLM เป็..
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
เหินห่าว Business อยากเก่งธุรกิจต้องคิดอย่างจีน
เหินห่าว Business อยากเก่งธุรกิจต้องคิดอย่างจีน เผยโมเดลธุรกิจในโลกดิจิทัลสไตล์เมดอินไชน่า อยากนำเข..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ebook ฿350 ฿245
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
book ฿350
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ebook ฿200 ฿140
การบริหารช่องทางการตลาด
ebook ฿190 ฿118.15
หลักการจัดการ : Principles of Management
ebook ฿180 ฿109.65
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
ebook ฿160 ฿119
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
ebook ฿195
สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ : The Rules of Management
ebook ฿195 ฿139
ฝึกบริหารจัดการตนเอง
ebook ฿245 ฿196
ฝึกพูดนำเสนอ
ebook ฿245 ฿196
ฝึกคิดเป็นเหตุเป็นผล
ebook ฿245 ฿196
การวิจัยดำเนินงาน
ebook ฿250 ฿152.15
รวย 100 ล้าน กับธุรกิจ MLM
ebook ฿150 ฿93.5
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)
ebook ฿175 ฿109.65
เหินห่าว Business อยากเก่งธุรกิจต้องคิดอย่างจีน
ebook ฿240 ฿199
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)