Products meeting the search criteria

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงค..
หมูนิ่มกับบ้านขยะ
คุณแม่อยากให้หมูนิ่มทำความสะอาดห้อง แต่หมูนิ่มไม่อยากทำ วันหนึ่งคุณลุงหมีมาชวนไปเมืองปอนปอนที่ใครอยา..
เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย
นิทานคำกลอนส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ เล่มนี้มีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักกฎกติกาต..
ฝึกบริหารจัดการตนเอง
ฝึกบริหารจัดการตนเอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ สวยงาม และหยิบใช้ง่าย ผู้เขีย..
ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา..
เทคนิคการ “ร่าง” และ “ใช้” ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงาน 36 ประเด็น
การจัดทำหลักเกณฑ์/ระเบียบ/หรือประกาศต่างๆ เป็นเอกสารอย่างถูกต้องของ “ผู้บริหารงานบุคคล” (Human Resou..
การภาษีอากรธุรกิจ
การภาษีอากรธุรกิจ เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิท..
ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบียบ เสกชีวิตใหม่ให้คุณ
ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบียบ เสกชีวิตใหม่ให้คุณ หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้ตั้งเป้าที่การจัดห้องให้สะอาด แต่..
ไดโกะ อัจฉริยะเรียนเก่งแห่งญี่ปุ่น
ไดโกะ อัจฉริยะเรียนเก่งแห่งญี่ปุ่น สุดยอดเทคนิคการเรียนรู้ ที่ทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในเวลาที..
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงค..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
ebook ฿550 ฿385
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
book ฿550
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
ebook ฿250 ฿188
หมูนิ่มกับบ้านขยะ
ebook ฿115 ฿92
เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย
ebook ฿98 ฿78
ฝึกบริหารจัดการตนเอง
ebook ฿245 ฿196
ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
ebook ฿250 ฿152.15
เทคนิคการ “ร่าง” และ “ใช้” ระเบียบสวัสดิการพร้อมปัญหาคดีแรงงาน 36 ประเด็น
ebook ฿400 ฿259
การภาษีอากรธุรกิจ
ebook ฿250 ฿199
ไดโกะ สุดยอดนักจัดระเบียบ เสกชีวิตใหม่ให้คุณ
ebook ฿220 ฿189
ไดโกะ อัจฉริยะเรียนเก่งแห่งญี่ปุ่น
ebook ฿220 ฿189
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
book ฿250
Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)