Products meeting the search criteria

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปั..
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
จากลักษณะ “ตึกแถวกาแล” อันดาษดื่นนี้เองทำาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ ผู้เขียนหนังสือเรื..
วัสดุช่าง
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ "วัสดุช่าง (รหัสวิชา 3100-0004)" หรือวัสดุอุตสาหกรรม เป็นวิชาพื้นฐานสำ..
การทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
ทฤษฎีและปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา แนะนำการทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา ผู้เขียน ร..
การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต
SPARE PARTS OPTIMIZATION:การจัดการอะไหล่ ผู้เขียน สุชาติ ศุภมงคล มุ่งไปในเรื่องประสิทธิภาพการ..
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี เเละผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เขียน ..
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์
จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์ การทำความเข้าใจกับพฤติกรรมมนุษย์ในเหตุการณ์ทางสังคมโดยทั่วไป ผ..
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ ใหม่ล่าสุดกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับก..
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004 เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลั..
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
วัสดุช่างอุตสาหกรรม พื้นฐานสำหรับช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ให้เนื้อหา..
คลินิกหมอบ้าน
คลินิกหมอบ้าน รอบรู้อาการบ้านป่วยช่วยแก้และกันได้ถูกวิธี ผู้เขียน ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ชี้ปัญหา..
วัสดุวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม ผู้เขียน ผศ. ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการส..
เชื่อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
"เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น" เล่มนี้ ได้รวบรวมและอธิบายถึงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงนำมันหล่อลื่น และสาร..
ความแข็งแรงของวัสดุ
ความแข็งแรงของวัสดุ ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แล..
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿700 ฿490
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
ebook ฿330 ฿231
วัสดุช่าง
ebook ฿270 ฿189
การทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
ebook ฿160 ฿120
การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต
ebook ฿350 ฿240
วัสดุก่อสร้าง
ebook ฿250 ฿152.15
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
ebook ฿73 ฿62.05
จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์
ebook ฿220 ฿131.75
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้
ebook ฿250 ฿175
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
ebook ฿180 ฿109.65
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
ebook ฿160 ฿115
คลินิกหมอบ้าน
ebook ฿125 ฿76.5
วัสดุวิศวกรรม
ebook ฿288 ฿194.65
เชื่อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
ebook ฿250 ฿152.15
ความแข็งแรงของวัสดุ
ebook ฿220 ฿135.15
Showing 1 to 15 of 19 (2 Pages)