Products meeting the search criteria

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
จากลักษณะ “ตึกแถวกาแล” อันดาษดื่นนี้เองทำาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ ผู้เขียนหนังสือเรื..
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
บ้านเรือนอุษาคเนย์ สะท้อนพหุลักษณ์อันกลมกลืนและงดงามของสังคมพหุชาติพันธุ์ในเอกเชียตะวันออกเฉียงใต..
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
หนังสือเรื่อง "เชียงใหม่ -ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2427 - 2518" ของ..
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้แล..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้แล..
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
หนังสือเรื่อง "เชียงใหม่ -ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2427 - 2518..
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
บ้านเรือนอุษาคเนย์ สะท้อนพหุลักษณ์อันกลมกลืนและงดงามของสังคมพหุชาติพันธุ์ในเอกเชียตะวันออกเฉียงใต..
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (รหัสวิชา 3106-2111)
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (รหัสวิชา 3106-2111) เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ..
ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP
ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงรูปแบบสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ ด้ว..
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา : ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานสถาป..
สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ เรือนไม้อายุกว่าร้อยปี เป็นหลักฐานทางประวัติประเภทเรือนพักอาศัยสำหรับคน..
IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things
IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things เปิดโลกเทคโนโลยี IoT: ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetoot..
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
"เขียนแบบเบื้องต้น" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นเริ่มต้นในการเขียนแบบรูปงานก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม มีเน..
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
ebook ฿330 ฿231
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
ebook ฿380 ฿266
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
ebook ฿400 ฿280
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿350 ฿245
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
ebook ฿550 ฿385
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
book ฿550
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
book ฿350
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
book ฿400
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
book ฿380
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (รหัสวิชา 3106-2111)
ebook ฿270 ฿189
ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP
ebook ฿285 ฿250
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา
ebook ฿470 ฿330
สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
ebook ฿370 ฿260
IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things
ebook ฿220 ฿169.15
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
ebook ฿70 ฿69
Showing 1 to 15 of 23 (2 Pages)