Products meeting the search criteria

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างส..
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างส..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
เนื้อหาโดยสังเขป "ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (รหัสวิชา 2204-2110)" เล่มนี้ มีเนื้อหาวิ..
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ใหม่ล่าสุด กับเรื่อง "ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์" ที่ไม่มีอธิบายในหนังสือเล่มไ..
กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจในการบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารส..
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์และ..
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ และข้อจำ..
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโครงการ ความรู้ในศาสตร์..
อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ
อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ เป็นการประยุกต์ใช้สารสนเทศภู..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ebook ฿420 ฿294
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ebook ฿450 ฿315
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
ebook ฿400 ฿280
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
book ฿400
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
book ฿450
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
book ฿420
ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ebook ฿87
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
ebook ฿380 ฿269
กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
ebook ฿180 ฿109.65
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ebook ฿195 ฿140
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ebook ฿220 ฿160
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ebook ฿220 ฿187
อุทกวิทยาสารสนเทศการจัดการแหล่งน้ำ
ebook ฿350
Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)