Products meeting the search criteria

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่อ..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็น..
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีที่ใช้ในวงการเครื่องประดับมีการตัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้อ..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีที่ใช้ในวงการเครื่องประดับมีการตัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้อ..
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็น..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่อ..
ฮวงจุ้ยวิถีแห่งธรรมชาติ
ฮวงจุ้ย วิถีแห่งธรรมชาติ หลักความเชื่อทางฮวงจุ้ยเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ผู้เ..
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 ปรัชญาการออกแบในแง่มุมต่างๆ เพื่องให้ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้..
ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP
ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงรูปแบบสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ ด้ว..
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำร..
การออกแบบผิวทาง
การออกแบบผิวทาง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผิวทาง หน่วยแรงในชั้นผิวทางลาดยาง ชั้นโครงสร้างของทาง ลักษณะข..
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้า..
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ และข้อจำ..
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้เจอร์นัลแบริ่ง และโรลลิ่ง..
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร..
การออกแบบเรื่องจักรกลเล่ม 2
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 กล่าวถึงเรื่องคัปปลิง การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่างๆ การเลือกใช้เจอร..
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน พื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาต..
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น ลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิ..
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
ebook ฿300 ฿210
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ebook ฿450 ฿315
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
ebook ฿300 ฿210
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
ebook ฿600 ฿420
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
ebook ฿550 ฿385
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
book ฿550
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
book ฿600
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
book ฿300
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
book ฿450
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
book ฿300
ฮวงจุ้ยวิถีแห่งธรรมชาติ
ebook ฿140 ฿85
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
ebook ฿175 ฿120
ออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรม ด้วย PHP
ebook ฿285 ฿250
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ebook ฿500 ฿305.15
การออกแบบผิวทาง
ebook ฿198 ฿119
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
ebook ฿195 ฿140
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ebook ฿220 ฿160
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2
ebook ฿130 ฿123
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
ebook ฿350 ฿297.5
การออกแบบเรื่องจักรกลเล่ม 2
ebook ฿350 ฿297.5
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ebook ฿180 ฿130
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น
ebook ฿195 ฿140
Showing 1 to 22 of 22 (1 Pages)