Products meeting the search criteria

ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือสำหรับทนายความ
บทที่1 หน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงและหน้าที่นำสืบก่อนหลัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาารณาความแพ่ง ภาระการ..
อายุวัฒนะ
ในท่ามกลางวันเวลาที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนั้น โรคและภัยต่า..
เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น™
ธรรมดา ธรรมชาติที่ย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตและไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีให้พ้นไปได้ ไม่ว่าจะมีอำนาจวาสนา ..
ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก
ว่าด้วย... ทรัพยากรบุคคล ฉบับ...ภูมิปัญญาตะวันออก ในการแสวงหาและการช่วงใช้คนนั้น ปร..
สามก๊ก ขงเบ้งพญามัง กรแห่งโงลังกัง
ในสามก๊กนั้น ขงเบ้งหรือพญามังกรแห่งเทือกเขามังกรหลับ หรือเทือกเขาโงลังกั๋งเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด..
วิมุตตะมิติ
การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อไปสู่หรือบรรลุถึงเป้าหมายที่สุดคือนิพพานอัน ประกอบด้วยองค์สาม คือ ปริยัติ ป..
ศิษย์สมเด็จ
ชีวประวัติตอนหนึ่งของผู้ประพันธ์ แต่วิธีการเขียนไม่เหมือนกับที่เขียนกันเกร่อโดยทั่วไปในเมืองไทย หากเ..
เปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จ
การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนั้น ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกๆ วัน เพราะโลกเปลี่ยน หากเราไม่เปลี่ยนย่อมมี..
10 ทักษะสู่สุดยอดหัวหน้างาน
จะออกรบยังต้องมีอาวุธ นับประสาอะไรกับการบริหารคนที่ต้องมีทั้ง ศาสตร์ และ ศิลปะ เพ..
พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก
จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล และการได้โอกาสไปบรรยายตามองค์กรต่างๆ กว่า 160 องค์กร รวม..
คัมภีร์ผู้นำ ต้มยำรวมมิตร
รวบรวมเทคนิคและหลักการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรมจากกรอบประสบการณ์บวกกับการสั่งสมทางสังคม ม..
ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ติดคุก
"ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ติดคุก" ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 7 เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ ใช้อ่านประกอบการ..
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่: Consolidated financial statements เล่ม 1
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่: Consolidated financial statements..
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม. Consolidated Finanicial Statement Problems and Cases 2
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม. Consolidated Finanicial Statement Problems and Cases. โดย ..
Game เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับมาโดยต่อเนื่องว่าเป็นเทคนิคที่สามารถบูรณาการแนวค..
แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ ครั้งที่ 10
แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติมเ..
แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ไทย & อังกฤษ
“แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)” เพื่อสนองตอบการใช้ในงานทรัพยากรบุค..
แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน
มีข้อมูลที่เสริมกรอบงานด้านการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะสมที่เจ้..
กงสุลไทยป้ายแดง
บอกเล่าการดำเนินชีวิตที่มีทั้งความหวัง ความสุขและความขมขื่น ผสมผสานกับประสบการณ์การทำงานของนักการฑูต..
งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ Statement of Cash Flows
งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ Statement of Cash Flows เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือ..
ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือ
บริษัทประกอบธุรกิจขายสินค้าที่มีสินค้าไว้จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป หรือกิจการอุตสาหกรรมที..
เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NAPEs
"เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NPEAs" จัดพิมพ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักบัญชี ผู..
การบัญชีธุรกิจ แนวทางสู่ความสำเร็จ
การประกอบธุรกิจของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม หรือกิ..
เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร
การประกอบธุรกิจที่มุ่งค้าหากำไรไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากร..
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขายที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ แทบทุกกิจการทั้งที่เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บร..
Accounting knowledge
฿300 ฿219
ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะมุ่งค้าหากำไรหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ย่อมจะต้..
Tax knowledge
฿300 ฿219
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคค..
สูตรลับงบการเงิน Cashier
เรื่องของเงินที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการประกอบธุรกิจ ถือเป็นเครื่องมือที่ส..
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน
ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวปฏ..
เจาะประเด็นภาษีทั้งระบบ
การทำธุรกิจผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้เรื่องภาษี หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคำพิพากษาฎีกาอย่างย่อที่สำคัญ..
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ 2
ปัญหาในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่มักจะเกิดขึ้นกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกิจการ PAEs หรือกิจการ NP..
เจาะลึกกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
เจาะลึกการกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30 และภ.ง.ด.53 Chapter 1 หลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี การจ..
เทคนิคการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
"เทคนิคการจัดทำ บัญชีเล่มเดียว อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ" เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสรรพากรที่ได้ให้สิท..
รายได้และค่าใช้จ่าย ความแตกต่างของหลักบัญชีกับหลักภาษีอากร
ในการจัดทำบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะต้องจัดทำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ..
เอาชนะภาษีให้ไ้ด้ภายใน 100 วัน
ปัญหาของภาษีอากรที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะประกอบกิจการขายสิน..
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ
"ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ(บวกกลับ)" - ในการจั..
สูตรสำเร็จการเปิดบัญชี
"สูตรสำเร็จการเปิดบัญชี(Opening Entry ) ชัดเจนตรงประเด็นภาษี" จะช่วยเคลียร์ประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญ..
การบัญชีภาษีอากรแบบมืออาชีพ Tax Accounting Professional
รวมหลักการบัญชี มาตรฐานบัญชี หลักกฎหมายภาษีอากร การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง การยื่นภาษีอากร การปรับปรุ..
เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
สารบัญ Section 1 ระบบบัญชี ความหมายของระบบบัญชี ความหมายของ "การบัญชี" ข้อแตกต่างระหว่าง "การ..
การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น Tax Planning Strategies : Withholding Tax
การจ่ายเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละวันจะมีจำนวนค่อนข้างมาก เนื่องจากรายจ่ายของกิจกา..
Tax Accounting การบัญชีภาษีอากร (ฉบับประยุกต์)
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เพื่อใช้ในการศึกษาและทบ..
บัญชี ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี
“บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร” เป็นหนังสือที่เน้น..
งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข พิมพ์ครั้งที่ 1
ตอนนี้คุณกำลังผจญปัญหาแบบนี้ในที่ทำงานอยู่หรือไม่? งานล้นมือ… ทำงานหนักจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต? ..
เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง‡
เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนทั้งสองท่าน ที่ต้องการถ่ายท..
กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี
การทำหน้าที่ของนักบัญชีต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นกรอบแนวทางในการทำหน้าที่ซึ่งผลงานที่จัดทำบัญชีจน..
ความลับของค่าจ้างสวัสดิการ
มีเจตนาที่จะให้นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใจมุมมองของศาลว่าอะไรเป็น “ค่าจ้าง” อะไรเป็น “สวัสดิการ” เพื่อจะไ..
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน™
คำนำ ข้อบังคับเกี่ยวกันการทำงานเป็นเอกสารสำคัญที่กฎหมายได้กำหนดให้นายจ้างจัดทำให้ถูกต้องตาม..
วิธีปฏิบัติเลิกจ้างทุกประเภท
* ความรู้เบื้องต้น การเลิกจ้าง * การเลิกจ้างเพราะไม่ผ่านทดลองงาน * การเลิกจ้างปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ควา..
ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ..
สุดนิยมที่ลมปาก
แน่นอนครับที่ผมเอาลิขิตของท่านกวีเอกของโลก “สุนทรภู่” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ “สุดนิยมที่ลมปาก” มาเ..
จะเป็นผู้นำต้องทำอย่างไร
การรวบรวม “ข้อเขียน” ซึ่งเคยลงตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ โดยคัดมาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำ..
มองมุมกว้างบนเส้นทาง HR
เปิดใจ (Open Mind) เปิดมุมมอง เปิดความคิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนร่วมงาน เป็นหนึ่งคุณลักษณะที่ดี..
ปุจฉาวิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 1
"ปุจฉา วิสัชชนา สารพันปัญหาภาษี" เรียบเรียงจากแฟนเพจของผู้แต่งเล่มแรกนี้เกิดขึ้นจาก การเรียกร้องของเ..
ปุจฉาวิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2
“ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี” เล่มที่สอง ซึ่งได้เรียบเรียงจากคำถามของเพื่อนๆ ในเฟซบุ๊ค “สุเทพ พงษ์..
เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และประเด็นปัญหาพร้อมวิธีการแก้ไข เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย.......
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย..... - คู่มือในการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ - รวมประเด็นสำคัญของภาษีอากรทุก..
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา -- กฎหมายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา -- หลักบัญชีเกี่ยวกับอัตราแลกเปล..
108 ปัญหาสินค้าคงเหลือและการผลิต­
ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อมาขายไป ผลิตสินค้าเพื่อขาย ให้บริการก็ต้องมีสินค้าเพื่อขายหร..
เป็นลูกน้องที่นายอยากได้‰
เป็นลูกน้องที่นายอยากได้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานที่ทุกคนพอใจ ไม่ว่าจะเป็นนาย หรือเป็นเพื่อนร่ว..
เป็นนายที่ลูกน้องประทับใจˆ
ว่าด้วยการเป็นนาย ที่ลูกน้องประทับใจ เป็นกลยุทธ์ในการบริหารลูกน้องยุคใหม่ให้ทำงานด้วยใจในด้านต่างๆ ใ..
Ready to work tips for job
แนะนำคุณในด้านของการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยให้คุณสามารถป..
108 สัญญาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)
สัญญาทางธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 6 ในหนังสือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างของสัญญาที่ได้นำมาให้พิจารณาศึกษาสำหรับเ..
คู่มือศึกษาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็นกรณีถูกประเมินภาษีย้อนหลัง
คำอธิบายและตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ใช้ในการค้นคว้าและศึก..
คู่มือ ภาษีป้าย
คู่มือศึกษาเรื่องการจัดเก็บ “ภาษีป้าย” เพื่อความเข้าใจในการตีความเกี่ยวกับเรื่องจัดเก็บภาษีป้ายอย..
ปัญหาภาษี สรรพากร
เรื่องในการเสียภาษีของผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันว่ามีกฏหมายให้สิทธ..
เจาะลึก ปัญหาภาษี การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภงด.54 และ ภพ.36
หลักเกณฑ์ภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ หรือจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศต้องมีภาระภาษีอะไรบ้าง พร้อมแนวท..
Highlight of Revenue Tax Ruling 1
ประมวลรักษฎากร เป็นการรวบรวมกฎหมายที่สรรพากรประกาศใช้ทั้งบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากร พระราชกฤษฏีกา คำ..
Highlight of Revenue TAX RULING เล่ม 2
รวมข้อหารือกรมสรรพากรที่สำคัญ! และปัญหาในการปฏิบัติงาน พร้อมแนวทางแก้ไขที่นักบัญชีไม่ควรพลาด โ..
Highlight of Revenue Tax Ruling เล่ม 3
รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร เนื้อหาเข้มข้น เน้นในด้าน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding..
กฎหมายแรงงาน 2555
ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้ที่ส่วนงานราชการต่าง ๆ เช่น กระ..
กฎหมายแรงงาน 2557
ในปัจจุบันได้มีการใช้กฏหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ ผู้จัดทำจึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำ กฏหมาย..
กฎหมายแรงงาน 2559
ธรรมนิติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กฎหมายแรงงาน 2559 ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและใช้อ้างอิงสำหรั..
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)..
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 2)
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 2)..
ชวนคุยชวนคิดประสานักบัญชี
ชวนคุยชวนคิดประสานักบัญชี..
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2..
รวม 60 มาตรการทางบัญชีและภาษีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19
รวม 60 มาตรการทางบัญชีและภาษีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19..
101 นักบัญชีมือใหม่ต้องรู้
101 นักบัญชีมือใหม่ต้องรู้..
101 งบการเงิน นักบัญชีมือใหม่ต้องรู้
101 งบการเงิน นักบัญชีมือใหม่ต้องรู้..
มองฝรั่งเศส
มองฝรั่งเศส ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้เป็นหนังสือรวมบทความคัดสรรเกี่ยวกับสาระความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม..
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางการศึกษาถึงแนวทางในการออกแบบปรัลปรุงโร งพยาบาลหรือ อาคารส..
Ghost Story เรื่องผีเขย่าขวัญรอบโลก ตอน ผีไทยสุดเฮี้ยน
Ghost Story เรื่องผีเขย่าขวัญรอบโลก ตอน ผีไทยสุดเฮี้ยน ขอท้าชมรมคนรักเรื่องผี เราจับผีดุผีโหดจากตำน..
พัฒนาหนูน้อยอารมณ์ดี : ปุยนุ่นเลิกขี้แยแล้วค่ะ
พัฒนาหนูน้อยอารมณ์ดี : ปุยนุ่นเลิกขี้แยแล้วค่ะ คุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีไหน ทำให้ปุยนุ่นเลิกขี้แยได้นะ ..
การภาษีอากรธุรกิจ
การภาษีอากรธุรกิจ เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิท..
The Four : เปิดโปงด้านสีเทาของ 4 พ่อมดไอที Amazon, Apple, Facebook, Google
The Four : เปิดโปงด้านสีเทาของ 4 พ่อมดไอที Amazon, Apple, Facebook, Google พูดถึงเรื่องราวของทั้ง 4..
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศ..
ดีเทลล์ เซลล์ขายยาเงินล้าน
เซลล์ขายยา หรือ งานผู้แทนยา งานนี้คืออะไร มีดีอย่างไร ที่ทำให้เด็กหนุ่มเรียนจบใหม่เลือกที่จะจ่ายเงิ..
สยาม เยนเติลแมน
หาคำตอบของคำถามที่ว่า “สุภาพบุรุษ” จากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 กับ “สุภาพบุรุษ” จากวรรณกรรมของศรีบู..
When we vote พลวัตการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในอาเซียน
การเมืองการเลือกตั้งของไทยก้าวถอยหลังและชะงักงันเพราะการครองอำนาจของเผด็จการ การเมืองการเลือกตั้งในม..
ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร พ.2 (ฉบับปรับปรุง)
“ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร” ศิลปะที่แฝงฝังไปด้วยอุดมการณ์และศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย ทว่ากลับถูกหลง..
ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือสำหรับทนายความ
ebook ฿180 ฿139
อายุวัฒนะ
ebook ฿100 ฿79
เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น™
ebook ฿150 ฿109
ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก
ebook ฿150 ฿99
สามก๊ก ขงเบ้งพญามัง กรแห่งโงลังกัง
ebook ฿300 ฿219
วิมุตตะมิติ
ebook ฿600 ฿299
ศิษย์สมเด็จ
ebook ฿250 ฿199
เปลี่ยนงานที่ใช่ให้กลายเป็นความสำเร็จ
ebook ฿120 ฿89
10 ทักษะสู่สุดยอดหัวหน้างาน
ebook ฿150 ฿99
พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวก
ebook ฿120 ฿89
คัมภีร์ผู้นำ ต้มยำรวมมิตร
ebook ฿130 ฿99
ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ติดคุก
ebook ฿150 ฿99
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่: Consolidated financial statements เล่ม 1
ebook ฿600 ฿399
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำงบการเงินรวม. Consolidated Finanicial Statement Problems and Cases 2
ebook ฿600 ฿399
Game เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
ebook ฿180 ฿139
แบบฟอร์มเอกสารในการบริหารงานบุคคลและธุรการ ครั้งที่ 10
ebook ฿700 ฿499
แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ไทย & อังกฤษ
ebook ฿180 ฿139
แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน
ebook ฿390 ฿259
กงสุลไทยป้ายแดง
ebook ฿190 ฿159
งบกระแสเงินสด มองเงินสดอย่างมืออาชีพ Statement of Cash Flows
ebook ฿800 ฿560
ปัญหาในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรของสินค้าคงเหลือ
ebook ฿350 ฿229
เจาะเทคนิคพิชิตปัญหามาตรฐานการบัญชี IFRS for NAPEs
ebook ฿700 ฿499
การบัญชีธุรกิจ แนวทางสู่ความสำเร็จ
ebook ฿450 ฿279
เตรียมรับมือการตรวจสภาพกิจการของกรมสรรพากร
ebook ฿1200 ฿779
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขาย
ebook ฿600 ฿399
Accounting knowledge
ebook ฿300 ฿219
Tax knowledge
ebook ฿300 ฿219
สูตรลับงบการเงิน Cashier
ebook ฿350 ฿229
ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน
ebook ฿150 ฿99
เจาะประเด็นภาษีทั้งระบบ
ebook ฿100 ฿59
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ 2
ebook ฿550 ฿309
เจาะลึกกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
ebook ฿800 ฿560
เทคนิคการจัดทำบัญชีเล่มเดียว
ebook ฿550 ฿309
รายได้และค่าใช้จ่าย ความแตกต่างของหลักบัญชีกับหลักภาษีอากร
ebook ฿1200 ฿779
เอาชนะภาษีให้ไ้ด้ภายใน 100 วัน
ebook ฿1200 ฿779
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ
ebook ฿900 ฿630
สูตรสำเร็จการเปิดบัญชี
ebook ฿550 ฿309
การบัญชีภาษีอากรแบบมืออาชีพ Tax Accounting Professional
ebook ฿900 ฿599
เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
ebook ฿700 ฿499
การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น Tax Planning Strategies : Withholding Tax
ebook ฿750 ฿529
Tax Accounting การบัญชีภาษีอากร (ฉบับประยุกต์)
ebook ฿230 ฿159
บัญชี ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี
ebook ฿550 ฿399
งาน...ช่วงเวลาแห่งความสุข พิมพ์ครั้งที่ 1
ebook ฿120 ฿89
เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง‡
ebook ฿150 ฿99
กลยุทธ์การจัดการงานบัญชีไม่ให้บกพร่องต่อการสอบบัญชี
ebook ฿250 ฿199
ความลับของค่าจ้างสวัสดิการ
ebook ฿170 ฿119
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน™
ebook ฿200 ฿149
วิธีปฏิบัติเลิกจ้างทุกประเภท
ebook ฿250 ฿159
ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ebook ฿150 ฿99
สุดนิยมที่ลมปาก
ebook ฿150 ฿99
จะเป็นผู้นำต้องทำอย่างไร
ebook ฿150 ฿99
มองมุมกว้างบนเส้นทาง HR
ebook ฿70 ฿59
ปุจฉาวิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 1
ebook ฿290 ฿219
ปุจฉาวิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2
ebook ฿290 ฿219
เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
ebook ฿400 ฿340
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี
ebook ฿330 ฿229
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน
ebook ฿250 ฿179
108 ปัญหาสินค้าคงเหลือและการผลิต­
ebook ฿280 ฿196
เป็นลูกน้องที่นายอยากได้‰
ebook ฿250 ฿159
เป็นนายที่ลูกน้องประทับใจˆ
ebook ฿280 ฿179
Ready to work tips for job
ebook FREE
108 สัญญาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)
ebook ฿500 ฿299
คู่มือศึกษาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็นกรณีถูกประเมินภาษีย้อนหลัง
ebook ฿450 ฿315
คู่มือ ภาษีป้าย
ebook ฿400 ฿259
ปัญหาภาษี สรรพากร
ebook ฿199 ฿129
เจาะลึก ปัญหาภาษี การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภงด.54 และ ภพ.36
ebook FREE
Highlight of Revenue Tax Ruling 1
ebook ฿450 ฿359
Highlight of Revenue TAX RULING เล่ม 2
ebook ฿450 ฿359
Highlight of Revenue Tax Ruling เล่ม 3
ebook ฿450 ฿359
กฎหมายแรงงาน 2555
ebook ฿350 ฿249
กฎหมายแรงงาน 2557
ebook ฿350 ฿249
กฎหมายแรงงาน 2559
ebook ฿350 ฿249
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)
ebook ฿500 ฿359
TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 2)
ebook ฿350 ฿249
ชวนคุยชวนคิดประสานักบัญชี
ebook ฿220 ฿139
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿350 ฿249
รวม 60 มาตรการทางบัญชีและภาษีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19
ebook ฿150 ฿99
101 นักบัญชีมือใหม่ต้องรู้
ebook ฿150 ฿99
101 งบการเงิน นักบัญชีมือใหม่ต้องรู้
ebook ฿150 ฿99
มองฝรั่งเศส
ebook ฿385 ฿270
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในการออกแบบโรงพยาบาล
ebook ฿350 ฿245
Ghost Story เรื่องผีเขย่าขวัญรอบโลก ตอน ผีไทยสุดเฮี้ยน
ebook ฿49 ฿34
พัฒนาหนูน้อยอารมณ์ดี : ปุยนุ่นเลิกขี้แยแล้วค่ะ
ebook ฿75 ฿53
การภาษีอากรธุรกิจ
ebook ฿250 ฿199
The Four : เปิดโปงด้านสีเทาของ 4 พ่อมดไอที Amazon, Apple, Facebook, Google
ebook ฿280
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นครั้งที่ 6
ebook ฿400 ฿280
ดีเทลล์ เซลล์ขายยาเงินล้าน
ebook ฿299
สยาม เยนเติลแมน
ebook ฿300 ฿249
When we vote พลวัตการเลือกตั้ง และประชาธิปไตยในอาเซียน
ebook ฿380 ฿299
ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร พ.2 (ฉบับปรับปรุง)
ebook ฿480 ฿399
Showing 91 to 180 of 183 (3 Pages)