Products meeting the search criteria

หลุดจากกับดัก : Balanced Scorecard
หลุดจากกับดัก : Balanced Scorecard รวมกับดักและปัญหาจากการประยุกต์ใช้ BSC เหมาะสำหรับการวางแผนกลยุท..
การจัดการ : Management
การจัดการ : Management คู่มือสำหรับการพัฒนาผู้จัดการที่ต้องการความรู้ ทักษะและความเข้าใจพื้นฐานการบ..
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ใหม่ล่าสุด กับเรื่อง "ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์" ที่ไม่มีอธิบายในหนังสือเล่มไ..
ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การแข่งขัน อธิบายถึงเหตุหรือปรากฎการณ์เชิงทฤษฎีที่ทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน กล่าวถึ..
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์, การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพ..
เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
"พฤติกรรมของคน" นั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า ทั้งในชีวิตครอบครัว การทำงาน สังคมการเมือง หรือในทุ..
หลุดจากกับดัก : Balanced Scorecard
ebook ฿190 ฿135
การจัดการ : Management
ebook ฿215 ฿127.5
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
ebook ฿380 ฿269
ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
ebook ฿195 ฿135
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ebook ฿230 ฿160
เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
ebook ฿180 ฿109.65
Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)