Products meeting the search criteria

32 Super Idea ติดปีกธุรกิจเอสเอ็มอี
สุดยอดแนวคิด อ่านง่าย ใช้ได้จริง ทางลัดที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตเร็วขึ้น..
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
จากลักษณะ “ตึกแถวกาแล” อันดาษดื่นนี้เองทำาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ ผู้เขียนหนังสือเรื..
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้แล..
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้แล..
สถิติพื้นฐานแนวคิดพร้อมแบบทดสอบ
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาใ..
ชีววิทยารังสีทางการแพทย์
แนวคิดและความรู้ชีววิทยารังสีการแพทย์สร้างจากงานวิจัย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การสอดแทรกและถอดบท..
อนามัยโรงเรียน School Health
“สุขภาพกับการศึกษา” เป็นของคู่กัน บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากในการนำกร..
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงค..
รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่
รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ จากนักคิกและนักปฏิบัติระดับโลกด้านการจัดการผู้ชี้นำทางโลกแห่งการจั..
ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา..
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs
ช่วยให้คนในองค์กรได้เรียนรู้หลักการแบบง่าย ๆ สั้น ๆ และเรียนลัดไปสู่ภาคปฏิบัติได้ทันที ผู้เขียน ณรง..
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงค..
แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการ
หนังสือเล่มนี้มีชื่อเต็มว่า "แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ ชิงเปรียบเทียบ และ ..
32 Super Idea ติดปีกธุรกิจเอสเอ็มอี
ebook ฿159 ฿95
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
ebook ฿330 ฿231
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿350 ฿245
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
book ฿350
สถิติพื้นฐานแนวคิดพร้อมแบบทดสอบ
ebook ฿250 ฿199
ชีววิทยารังสีทางการแพทย์
ebook ฿515 ฿360
อนามัยโรงเรียน School Health
ebook ฿250 ฿188
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
ebook ฿250 ฿188
รวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่
ebook ฿295 ฿205
ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
ebook ฿250 ฿152.15
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs
ebook ฿150 ฿129
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
book ฿250
แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการ
ebook ฿325 ฿229
Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)