Products meeting the search criteria

ไต้ฝุ่น
฿138 ฿110
‘ไต่ฝุ่น’ สารคดีการวิ่งที่ไม่จืดชืดหรือเครียดขรึม ถ่ายทอดข้อมูล เทคนิค และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการวิ..
ฃวดฅนอยู่หนใด
เกิดเรื่องใหญ่ เมื่อฃอฃวดกับฅอฅนหายตัวไปจากโลกอักขราพิภพ เหล่าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ต้องเรียกประชุมด..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ "หลักความปล..
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับแรงงานหรือช่างที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะต้องผ่านการทด..
งานไฟฟ้ายานยนต์
รวบรวมระบบไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น สายไฟและสวิตซ์ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบไฟชาร์จ..
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
เนื้อหาโดยสังเขป วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กท..
เครื่องกลไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2003)
"เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัสวิชา3104-2003" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชาและส..
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
"มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหา..
งานไฟฟ้ารถยนต์
งานไฟฟ้ารถยนต์ เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หรือหลักไฟฟ้าเบื้องต้น ผู้เขียน ประสานพ..
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง..
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่ รวบรวมความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาช..
การเขียนแบบไฟฟ้า
การเขียนแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ผู้เขียน รศ. ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, ..
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic) เน้นตัวอย่างการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียน ดร. ธรรม..
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 แหล่งกำเนิดพึ่งพิง องค์ประกอบการสะสมพลังงาน วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรา..
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ระดับปริ..
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำร..
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะราย..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค..
คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 11 จากไฟฟ้า
แก๊งคุกกี้รันเดินทางไปยังสวนพฤกษาในคุกกี้ซิตี ที่นั่นมีทั้งสิ่งที่เหล่าคุกกี้ ตามหาและปีศาจน่ากลัวที..
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 เหมาะสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียน ดร.ชัด อินทะสี ..
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับปวส. และปริญญาตรี 310..
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผู้เขียน ช..
ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอุปกรณ์อิเล็..
รังสีอำมหิต
"บางเรือ" โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งแรกของไทย มีกำหนดเปิดใช้เร็วๆนี้ ในขณะที่พนักงานสาวคนหนึ่งถูกฆ่า..
อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดโดยผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้อ..
งานไฟฟ้ายานยนต์
งานไฟฟ้ายานยนต์ รวบรวมเอาระบบการทำงานต่างๆ ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า เช่น ระบบสตาร์ต ระบบไฟชาร์จ ระบบควบคุ..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิช..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System)
"ระบบนิวแมติกส์" ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม..
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
"เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102" เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)
"งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับงานทางด..
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ครอบคลุมทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีแนวคิดและความเข้าใจถึ..
งานไฟฟ้ารถยนต์
งานไฟฟ้ารถยนต์ มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระ..
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
"วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ" เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์จะต้องศึกษาในหมวดว..
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electrotherapy) เป็นศาสตร์ที่สำคัญของวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หล..
คุกกี้รันวิทย์ ไอดอลวิทย์สุดปัง
คุกกี้รันวิทย์ ไอดอลวิทย์สุดปัง นำเสนอหลักการวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องบันเทิง ฝึกการสังเกตและคิ..
คุกกี้รันวิทย์ รวมพลังซูเปอร์ฮีโร่วิทย์
"คุกกี้รันวิทย์ รวมพลังซูเปอร์ฮีโร่วิทย์ นําเสนอหลักการวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใน เรื่องราวเกี่ยวกั..
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electrotherapy) เป็นศาสตร์ที่สำคัญของวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หล..
โลกสวยที่น้ำใส : ชุดรางวัลแว่นแก้วครั้งที่ 10
บ้านน้ำใสที่มีป่าพรุอุดมสมบูรณ์งดงามกลับถูกซื้อที่ไปสร้างสนามบินเด็กชายเขตแดน ลูกชายของวิศวกรหัวหน้า..
ชะโงก ดม งม เงา
ผู้เขียนเป็นนักเล่า เขาไม่ได้สักแต่ไปให้เห็น แต่ทำตัวเป็นนักสำรวจผู้มีสายตาละเอียด ละเมียดละไมเก็บตก..
ไต้ฝุ่น
ebook ฿138 ฿110
ฃวดฅนอยู่หนใด
ebook ฿165 ฿132
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ebook ฿94
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ebook ฿185 ฿169
งานไฟฟ้ายานยนต์
ebook ฿280 ฿180
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ebook ฿185 ฿157.25
เครื่องกลไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2003)
ebook ฿230 ฿169
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ebook ฿104 ฿93
งานไฟฟ้ารถยนต์
ebook ฿180 ฿130
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
ebook ฿320 ฿194.65
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
ebook ฿270 ฿160.65
การเขียนแบบไฟฟ้า
ebook ฿250 ฿148.75
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
ebook ฿330 ฿195.5
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
ebook ฿185 ฿129
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)
ebook ฿98
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ebook ฿380 ฿262.65
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ebook ฿500 ฿305.15
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
ebook ฿100 ฿85
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
ebook ฿93
คุกกี้รันเอาชีวิตรอด 11 จากไฟฟ้า
ebook ฿158 ฿142
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
ebook ฿190 ฿118.15
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
ebook ฿220 ฿160
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ebook ฿185 ฿130
ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ebook ฿180 ฿130
รังสีอำมหิต
ebook ฿138 ฿110
อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า
ebook ฿250 ฿175
งานไฟฟ้ายานยนต์
ebook ฿280 ฿169.15
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
ebook ฿77 ฿65.45
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
ebook ฿77 ฿65.45
คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System)
ebook ฿320 ฿194.65
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
ebook ฿250 ฿199
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)
ebook ฿250 ฿229
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ebook ฿230 ฿160
งานไฟฟ้ารถยนต์
ebook ฿180
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ebook ฿230 ฿169
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
ebook ฿780 ฿585
คุกกี้รันวิทย์ ไอดอลวิทย์สุดปัง
ebook ฿158 ฿142
คุกกี้รันวิทย์ รวมพลังซูเปอร์ฮีโร่วิทย์
ebook ฿158 ฿143
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
book ฿780
โลกสวยที่น้ำใส : ชุดรางวัลแว่นแก้วครั้งที่ 10
ebook ฿145 ฿132
ชะโงก ดม งม เงา
ebook ฿155 ฿124
Showing 1 to 41 of 41 (1 Pages)