เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Programming expert with Python)
หนังสือ “เชี่ยวชำญกำรเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Programming expert withPython)” ที่ท่านถืออยู่นี้ ถู..
คู่มือเลี้ยงผึ้ง
คู่มือเลี้ยงผึ้ง..
สารานุกรมพืช ในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
สารานุกรมพืช ในประเทศไทย (ฉบับย่อ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ..
100 INNOVATION เปิดโลกนวัตกรรมไทย
100 INNOVATION เปิดโลกนวัตกรรมไทย..
A B C D นิทานเปาโล
ในขณะที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตโรคระบาด ส่งผลให้หลายครอบครัวต้องกักตัวอยู่บ้าน คุณพ่อคุณแม่ต้อง Work From H..
Python101
FREE
หนังสือ Python ๑๐๑ เล่มนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตใช้ทบทวนเนื้อหาหลังชมภาพยนตร์บรรยายเนื้อหาด้วยตน..
การปลูกพืชใช้นำ้น้อย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์ว่าในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 - เมษายน 2559..
ตำรับอาหารจากเห็ด
กระแสรักสุขภาพ ด้วยการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและมีประโยชน์ เห็ดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโ..
หนังสือภาพสัตว์ป่าสงวน 2535
หนังสือรวมโพสเตอร์ สัตว์ป่าสงวน ที่มีภาพสี่สี และรายละเอียดและการนำเสนอที่สวยงามและเข้าใจง่าย  ..
ภาพวาดแห่งสันติสุข
ในขณะที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตโรคระบาด ส่งผลให้หลายครอบครัวต้องกักตัวอยู่บ้าน คุณพ่อคุณแม่ต้อง Work From H..
คู่มือสำหรับประชาชน_การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประ..
พัฒนานวัตกรรมขั้นสูง ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจ
Internet of Things คือ การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามา..
แมลงเศรษฐกิจ 2561
แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณประโยชน์และสำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ อีกทั้งแมลงยังเป็นสัต..
Machine Learning for Dummies (Free IBM Limited Edition)
Free IBM Limited EditionWhat is machine learningExplaining the business imperativveThe key machine l..
สู้โควิดแบบไทยๆ
สู้โควิดแบบไทย ๆ" หนังสือที่คนประชาชนคนไทย และทุกหน่วยงานต้องอ่าน ณ นาทีนี้.สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภ..
พรอพอลิส ขุมทรัพย์จากผึ้ง
พรอพอลิสเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากผึ้งที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากพรอพอ..
Machine Learning Yearning
Drafted AI..
ท่องโลกสมอง
หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา..
โรคในผึ้ง
ผึ้งเป็นแมลงที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยมีประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ท..
KENDO 5.0 วินัยแห่งอำนาจ ของผู้นำยุคใหม่ ที่อาศัยหลักศิลปะและปรัชญาในอดีตเป็นพื้นฐาน
หนังสือเล่มนี้….เป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ผสมผสานแนวคิดทางปรัชญาเก่าแล..
Professional Visualization Monitoring
Internet of Things คือการที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามาร..
ไรปรสิตและโนซีมาในผึ้ง
ผึ้งมีวิวัฒนาการควบคู่กันมากับพืชดอกตั้งแต่สมัยยุคยูแรสสิค เป็นต้นมา (Jurassic period: ประมาณ 180 ล..
ผมไปตัดผม
หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม..
อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน ต้านโควิด
การทำสื่อสำหรับเด็กเป็นสิ่งที่ "ชีวัน วิสาสะ" นักเขียน ศิลปิน และนักเล่านิทานชื่อดัง ไม่เคยทิ้ง ล่าส..
Trang Satun
-..
สิงหาคม 2557 l ปีที่ 5 ฉบับที่ 11
นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย โดย TCDC จัดทำนิตยสารฉบับแจกฟรีรายเดือน เพื่อสร้า..
คู่มือความรู้เรื่องช้าง
ช้างควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทําให้ป่านั้นมีอาหารช้างให้เพียงพอ การปฏิบัติ คือ ให้ไปสร้างอาหารในป่า ..
Japan Insider Guide  สูตรลับท่องเที่ยวญี่ปุ่น
Japan is a treasure-trove of amazing and unique experiences. There’s breathtaking landscape, awe-ins..
ถึงฅนในอนาคต Dear...Future Generations
"รูปภาพ" ถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและมีพลังที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิดของคนในสั..
IPO Case Study
IPO CASE STUDY ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)..
คู่มือ อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในสถานการณ์ ระบาดของโรคโควิด-19
37 สมุนไพร เสริมภูมิ กับตัวอย่างกว่าร้อยเมนู พร้อมกับ เมนูแนะนำและวิธีทำ พร้อมภาพประกอบสวยงาม เอกสา..
ครูเก่ง เด็กฉลาด
หนังสือเผยแพร่โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก..
PetpleMagazine Issue 25 March 2015
นิตยสาร Petple สำหรับคนรักสัตว์ที่มีรสนิยม มีความสนใจในด้านแฟชั่น ไลฟสไตล์ วิสัยทัศน์ ความบันเทิงและ..
สอนภาษาไทย ตามแนวคิด Brain-based Learning
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; -webkit-text-strok..
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy)
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมุ่นเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพ..
ตราด
-..
สอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด Brain-based Learning
หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา..
New Zealand Insider Guide  เคล็ดลับท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
Those of you up in the northern hemisphere might have Norway and Iceland, but New Zealand’s hectic t..
Android Notes For Professionals
Android Notes for professional..
สมองวัยทีน
หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา..
เจาะลึก ปัญหาภาษี การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภงด.54 และ ภพ.36
หลักเกณฑ์ภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ หรือจ่ายเงินให้บริษัทต่างประเทศต้องมีภาระภาษีอะไรบ้าง พร้อมแนวท..
Designing for the Internet of Things
Learning the latest methodologies, tools, and techniques is critical for IoT design, whether you're ..
JavaScript Notes For Professionals
This JavaScript® Notes for Professionals book is compiled from Stack Overflow Documentation, the con..
ใช้เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์
เล่นโซเชียลมีเดีย ให้ปลอดภัย “รู้” ไว้เลี่ยงอันตราย 08 ลดเถอะ! เลิกซะ!! 9 เสี่ยง!!! บนสังคมออนไลน์..
A Case Study of Thai SMEs
ทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษา SMEs ไทย : ITD..
คู่มือการจัดการที่พักรักษาตัวที่บ้านของผู้ป่วยโควิด
คู่มือการจัดการที่พักรักษาตัวที่บ้านของผู้ป่วยโควิด โดย สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร..
Security Guidance for Early Adopters of the Internet of Things (IoT)
This document provides guidance for the secure implementation of Internet of Things (IoT)-based syst..
Ready to work tips for job
แนะนำคุณในด้านของการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยให้คุณสามารถป..
ฉลาดรู้เน็ต
หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นเพื่อให้คนไทยที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตได้รู้และเข้าใจ เห็นประโยชน์แล..
นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563
ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563 สสวท. เดินหน้าจัดการศึกษาในยุคนิวนอร์มัล มุ่ง “ยกระดับก..
Node.js Notes For Professionals
This Node.js Notes for Professionals book is compiled from Stack Overflow Documentation, the content..
พื้นฐานระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ (Fundamental of UNIX)
วิชาพื้นฐานระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี เพื่อเสริมทักษะให้ นิสิ ..
คู่มือการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการทดสอบตลาด ในประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมา
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน (ASEAN SMEs Service Provider Network)..
Phuket
FREE
Phang-nga - Nakhon Si Thammarat - Phatthalung ?..
Brochure Open Innovation
นวัตกรรมแบบเปิดเป็นหนึ่งในกลไกการให้เงินทุนสนับสนุนสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 "การสร้างคุณค่าและม..
World Cookbook
One of the amazing things about food is its ability to transport us to the far corners of the globe,..
ประมวลภาพงานครูเกษียณราชการ ปี 61
รวบรวมภาพถ่ายงานวันครูเกษียณ ประจำปี 2561..
100 Faces of Thailand
หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งที่จะนำเสนอชีวิตและการเดินทางของความคิดสร้างสรรค์ของ “นวัตกรไทย” จากหลากหลายสา..
Stone Soup Minimalist Home Cooking
This is a FREE e-book. Please spread the love and share it with anyone you think may benefit from a ..
Art of Travel Writing Guide
คู่มือนักเขียนเรื่องท่องเที่ยว Anyone seriously considering a career in travel writing probably ..
โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานนวัตกรร..
คู่มือฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (สำหรับประชาชน)
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คู่มือฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (สำหรับปร..
การจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวและผืนป่าใกล้เคียง พื้นที่ซึ่งในความเห็นของผู้เขียน พบว่าป่าภู..
CLMV Pulse  the Heartbeat of Southeast Asia’s Consumer LAOS
CLMV Pulse Laos English version 2014..
SET 40 ปี
SET 40 ปี..
สุขภาพการเงิน  HAPPY ไหม
จะเป็นแบบไหน ก็มีวิธีที่ทําให้ ทั้งเงินงอกเงย เงินมีสภาพคลอ่ง หนี้สินหมดเร็วพลัน เพียงคุณ เร่ิมท่ีจะ..
ฉลาดรู้เน็ตตอน IOT
“ฉลาดรู้เน็ต 1 ตอน Internet of Things (IoT)” เป็นหนังสือที่เป็นภาคต่อ ของหนังสือ “ฉลาดรู้เน็ต” ที่เผ..
Git Notes For Professionals
This Git® Notes for Professionals book is compiled from Stack Overflow Documentation, the content is..
Reinventing the Company in the Digital Age
?Reinventing the Company in the Digital Age? is the latest addition to BBVA?s annual series dedicate..
PetpleMagazine Issue 24  February 2015
นิตยสาร Petple สำหรับคนรักสัตว์ที่มีรสนิยม มีความสนใจในด้านแฟชั่น ไลฟสไตล์ วิสัยทัศน์ ความบันเทิงและ..
คู่มือ Happy Money เพื่อความสุขทางการเงิน
แนะแนวทางง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีบริหารจัดการเงินของตนเองให้ดี ไม่เป็นหนี้ในวันหน้า ส่วนใครที..
คู่มือการทำธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม
เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการขยายโอกาสทางธุรกิจในเวียดนามภาคใต้ และ จังหวัดต่าง ๆ ในเขตกงสุล สถานกงส..
Ayutthaya
FREE
Saraburi - Ang Thong - Suphan Buri - Pathum Thani - Nonthaburi..
CAREFUL CONNECTIONS Building Security in The Internet of Things
CAREFUL CONNECTIONS Building Security in The Internet of Things : FEDERAL TRADE COMMISSION PROTECTIN..
สมานมิตร๒๕๐๓
หนังสือสมานมิตร 2503..
คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19 : CO = corona, VI = virus, D = Disease) เป็นเชื้อ ไวรัสที่ส..
กันยายน 2557 l ปีที่ 5 ฉบับที่ 12
นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย โดย TCDC จัดทำนิตยสารฉบับแจกฟรีรายเดือน เพื่อสร้า..
การจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าบนเรียนจากป่าภูเขียว
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป่าไม้น้ัน จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีข้อมูล พื้นฐานเพ่ือประกอบก..
โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน
โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน..
เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Programming expert with Python)
ebook FREE
คู่มือเลี้ยงผึ้ง
ebook FREE
สารานุกรมพืช ในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
ebook FREE
100 INNOVATION เปิดโลกนวัตกรรมไทย
ebook FREE
A B C D นิทานเปาโล
ebook FREE
Python101
ebook FREE
การปลูกพืชใช้นำ้น้อย
ebook FREE
ตำรับอาหารจากเห็ด
ebook FREE
หนังสือภาพสัตว์ป่าสงวน 2535
ebook FREE
ภาพวาดแห่งสันติสุข
ebook FREE
คู่มือสำหรับประชาชน_การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ebook FREE
พัฒนานวัตกรรมขั้นสูง ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจ
ebook FREE
แมลงเศรษฐกิจ 2561
ebook FREE
Machine Learning for Dummies (Free IBM Limited Edition)
ebook FREE
สู้โควิดแบบไทยๆ
ebook FREE
พรอพอลิส ขุมทรัพย์จากผึ้ง
ebook FREE
Machine Learning Yearning
ebook FREE
CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา 2013
ebook FREE
ท่องโลกสมอง
ebook FREE
โรคในผึ้ง
ebook FREE
KENDO 5.0 วินัยแห่งอำนาจ ของผู้นำยุคใหม่ ที่อาศัยหลักศิลปะและปรัชญาในอดีตเป็นพื้นฐาน
ebook FREE
Professional Visualization Monitoring
ebook FREE
ไรปรสิตและโนซีมาในผึ้ง
ebook FREE
ผมไปตัดผม
ebook FREE
อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน ต้านโควิด
ebook FREE
Trang Satun
ebook FREE
สิงหาคม 2557 l ปีที่ 5 ฉบับที่ 11
ebook FREE
คู่มือความรู้เรื่องช้าง
ebook FREE
Japan Insider Guide สูตรลับท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ebook FREE
ถึงฅนในอนาคต Dear...Future Generations
ebook FREE
CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา 2014
ebook FREE
CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว 2014
ebook FREE
CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม 2014
ebook FREE
IPO Case Study
ebook FREE
คู่มือ อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในสถานการณ์ ระบาดของโรคโควิด-19
ebook FREE
ครูเก่ง เด็กฉลาด
ebook FREE
PetpleMagazine Issue 25 March 2015
ebook FREE
CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว 2013
ebook FREE
CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม 2013
ebook FREE
สอนภาษาไทย ตามแนวคิด Brain-based Learning
ebook FREE
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy)
ebook FREE
ตราด
ebook FREE
สอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด Brain-based Learning
ebook FREE
CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมียนมาร์ 2014
ebook FREE
New Zealand Insider Guide เคล็ดลับท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
ebook FREE
Android Notes For Professionals
ebook FREE
สมองวัยทีน
ebook FREE
เจาะลึก ปัญหาภาษี การจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภงด.54 และ ภพ.36
ebook FREE
Designing for the Internet of Things
ebook FREE
ตำรับเมืองรอง
ebook FREE
JavaScript Notes For Professionals
ebook FREE
ใช้เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์
ebook FREE
A Case Study of Thai SMEs
ebook FREE
คู่มือการจัดการที่พักรักษาตัวที่บ้านของผู้ป่วยโควิด
ebook FREE
Security Guidance for Early Adopters of the Internet of Things (IoT)
ebook FREE
Ready to work tips for job
ebook FREE
ฉลาดรู้เน็ต
ebook FREE
CLMV Pulse the Heartbeat of Southeast Asia’s Consumer CAMBODIA
ebook FREE
นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563
ebook FREE
Node.js Notes For Professionals
ebook FREE
พื้นฐานระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ (Fundamental of UNIX)
ebook FREE
CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน - พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเมียนมาร์ 2013
ebook FREE
คู่มือการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการทดสอบตลาด ในประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมา
ebook FREE
Phuket
ebook FREE
Brochure Open Innovation
ebook FREE
World Cookbook
ebook FREE
ประมวลภาพงานครูเกษียณราชการ ปี 61
ebook FREE
internet of things Privacy & Security in a Connected World
ebook FREE
100 Faces of Thailand
ebook FREE
Stone Soup Minimalist Home Cooking
ebook FREE
Art of Travel Writing Guide
ebook FREE
โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
ebook FREE
คู่มือฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (สำหรับประชาชน)
ebook FREE
การจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า
ebook FREE
CLMV Pulse the Heartbeat of Southeast Asia’s Consumer LAOS
ebook FREE
SET 40 ปี
ebook FREE
สุขภาพการเงิน HAPPY ไหม
ebook FREE
ฉลาดรู้เน็ตตอน IOT
ebook FREE
Git Notes For Professionals
ebook FREE
Reinventing the Company in the Digital Age
ebook FREE
PetpleMagazine Issue 24 February 2015
ebook FREE
คู่มือ Happy Money เพื่อความสุขทางการเงิน
ebook FREE
คู่มือการทำธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม
ebook FREE
Ayutthaya
ebook FREE
CAREFUL CONNECTIONS Building Security in The Internet of Things
ebook FREE
สมานมิตร๒๕๐๓
ebook FREE
คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19
ebook FREE
กันยายน 2557 l ปีที่ 5 ฉบับที่ 12
ebook FREE
การจัดการถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าบนเรียนจากป่าภูเขียว
ebook FREE
โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน
ebook FREE
Showing 1 to 90 of 649 (8 Pages)
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: