สำหรับอาจารย์ / นักวิจัย

สิ่งที่จะได้รับหากทางอาจารย์ หรือนักวิจัย
เลือกที่จะตีพิมพ์กับทาง Bookcaze