บจก. บุ๊กค์คาเซ่ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 4 ชั้น 2 ถนนเย็นอากาศ
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: +66 63-391-8222
อีเมล์: booksale@bookkaze.com

BOOKKAZE CO.,LTD. (Head Office)

4, 2nd Floor, Yen Akat Road,
Tungmahamek, Sathorn,
Bangkok, 10120