บจก. บุ๊กค์คาเซ่ (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 2529/48 ตรอกนอกเขต
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์: booksale@bookkaze.com
Facebook Page: Bookcaze: Knowledge E-Bookstore

BOOKKAZE CO.,LTD. (Head Office)

No. 2529/48, Soi Nok Khet
Bang Khlo, Bang Kho Laem,
Bangkok, 10120
Email: booksale@bookkaze.com
Facebook Page: Bookcaze: Knowledge E-Bookstore