1001 รหัสลับทำธุรกิจ ยุคดิจิทัล
หนังสือเล่มนี้เป็นตัวช่วยที่ดี สำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ ทำความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีไอทีและการทำธุรก..
Designing for the Internet of Things
Learning the latest methodologies, tools, and techniques is critical for IoT design, whether you're ..
Guidance on the use of cloud computing
Guidance on the use of cloud computing : ico. Information Commissioner's office ..
Honey Bees of Asia : Microbes, Mites and Pests
Traditional honey bee hunting and beekeeping are important to the economic and spiritual lives of As..
Security Guidance for Early Adopters of the Internet of Things (IoT)
This document provides guidance for the secure implementation of Internet of Things (IoT)-based syst..
Towards a definition of the Internet of Things (IoT)
This document gives an all-inclusive definition of IoT that ranges from small localized systems cons..
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย เล่ม1
เพื่อนๆเคยสงสัยเรื่องเหล่านี้หรือไม่ หยดน้ำที่เกาะอยู่บนแก้วน้ำเย็นมาจากไหน ลมบกลมทะเลคืออะไร ทำไมเร..
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย เล่ม2
เพื่อนๆเคยสงสัยเรื่องเหล่านี้หรือไม่ หยดน้ำที่เกาะอยู่บนแก้วน้ำเย็นมาจากไหน ลมบกลมทะเลคืออะไร ทำไมเร..
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย เล่ม3
เพื่อนๆเคยสงสัยเรื่องเหล่านี้หรือไม่ หยดน้ำที่เกาะอยู่บนแก้วน้ำเย็นมาจากไหน ลมบกลมทะเลคืออะไร ทำไมเร..
การ์ตูนติวเตอร์เก่งวิทย์ประถมปลาย เล่ม5
ถ้าเพื่อนๆสงสัยปัญหาวิทยาศาสตร์รอบตัว เช่น มนุษย์สัมพันธ์กับระบบนิเวศอย่างไร อาหารที่กินเข้าไปอยู่ที..
คู่มือเลี้ยงผึ้ง
คู่มือเลี้ยงผึ้ง..
พรอพอลิส ขุมทรัพย์จากผึ้ง
พรอพอลิิิสเปนผลิิตภัััณฑธรรมชาติิิจากผึ้้้ึงที่ี่มนุุษยนํํามาใชประโยชน ตั้้ั้ังแตอดีีต..
เอกภพ
฿325 ฿260
นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมวิชาดาราศาสตร์ระดับพื้นฐาน ในเชิงเจาะลึก โดยได้อธิบายในลักษณะ “ทำไม” และ “อย่าง..
โครงงานวิทย์ปฐมวัย
คู่มือแนะนำการสอนให้เด็กเล็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวอย่างสนุกสนาน พร้อมพัฒนาทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ไปด้ว..
โครงงานวิทย์ระดับ A+
แนะนำตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ 35 เรื่อง ใน 5 ประเภท ได้แก่ ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์โลก..
ลด 40%
฿250 ฿150
ฟรี

ฟรี

ลด 30%
฿400 ฿280
ฟรี

ฟรี

ฟรี

ลด 20%
฿165 ฿132
ลด 25%
฿175 ฿132
ลด 9%
฿145 ฿132
ลด 20%
฿165 ฿132
ฟรี

ฟรี

ลด 20%
฿325 ฿260
ลด 20%
฿225 ฿180
ลด 20%
฿195 ฿156
แสดง 1 ถึง 16 จาก 18 (2 หน้า)