Powered by DBD เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
หากเอ่ยชื่อ “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” หรือ DBD แล้ว ในแวดวงธุรกิจคงจะคุ้นเคยและทราบถึงบทบาทหลักที่สำคัญ..
Transform for The Future เพิ่มทางรอดและโอกาสทางธุรกิจ
บทพิสูจน์ความเป็นผู้นำและองค์กรเข้มแข็ง รวมทั้งการข้ามผ่านภาวะวิกฤต การนำพาคนและองค์กรเพื่อให้อยู่รอ..
การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
""" หนังสือเรื่อง “การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรีย..
การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
"การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารวมทั้งการดำเนินงานการให้ บริการ และการแก้..
การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ
"หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาการบริหาร การพัฒนา ..
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
"""หนังสือ “ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการส..
สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎี
"หนังสือ “สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม” เล่มนี้ เป็น เอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประ..
ภาวะความเป็นผู้นำ
"หนังสือ “ภาวะความเป็นผู้นำ” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการ เรียนการสอนวิชา “ภาวะความ..
สมัครงานแบบมือโปร
คุณเคยรู้สึก “เบื่อ”และ “ท้อใจ”บ้างหรือไม่ ? เมื่อคุณส่งจดหมายสมัครงานไปแล้วเงียบหาย...และไม่ได้รับก..
พูดอย่างฉลาด
หนังสือเรื่อง “พูดอย่างชาญฉลาด” ได้นำเสนอเนื้อหาสาระของวิธีการในการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารทางด้านภารกิ..
การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร
"หนังสือ “การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบ..
การบริหารความเสี่ยง
"รวบรวมบทความที่ได้เขียนลงตามวารสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ มาไว้เป็นเล่มเดียวกัน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลใ..
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร
"เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือทางด้านการจัดการ การจัดการความขัดแย้ง และพฤต..
รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี
"หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีวิ..
สุดยอดผู้บริหาร
"พบกับสุดยอดกลยุทธ์ที่สำคัญทุกแง่ทุกมุมด้านการจัดการ ที่พร้อมจะช่วยให้คุณก้าวขึ้นสู่การเป็น “สุดยอดผ..
อ่านใจลูกค้า
"พบกับศาสตร์และศิลป์ในการอ่านความคิดและจิตใจลูกค้า พร้อมวิธีรับมือกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ คุณจะร..
PDPA Insight and Solutions for Business การปรับตัวครั้งใหญ่ของผู้ประกอบการ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) หรือชื่อที่เรียก..
Checklist เอกสารและแบบฟอร์ม PDPA ของบริษัท
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ต้องกระทำภายใต้ฐานทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในพร..
ภาษีมรดก Vol 2/2
เมื่อพูดถึง “ภาษีการรับมรดก” หรือ “ภาษีมรดก” คำถามที่เกิดขึ้นคือ เมื่อรับมรดกต้องเสียภาษีด้วยหรือ ? ..
ภาษีมรดก Vol 1/2
เมื่อพูดถึง “ภาษีการรับมรดก” หรือ “ภาษีมรดก” คำถามที่เกิดขึ้นคือ เมื่อรับมรดกต้องเสียภาษีด้วยหรือ ? ..
ITD Review 3
ONE
FREE
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD (IMAGINATION FROM KNOWLEDGE) : IT..
ITD Brief 5
ONE
FREE
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย : ITD..
ITD Brief 1
ONE
FREE
การพัฒนาศักยภาพและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม : ITD..
โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์
โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์ : ITD..
อาหารทะเลแปรรูป
อาหารทะเลแปรรูป : ITD..
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม : ITD..
ดัชนีชี้นำภาวะการส่งออก รายอุตสาหกรรม
ดัชนีชี้นำภาวะการส่งออก รายอุตสาหกรรม : ITD..
“คน” หัวใจความยั่งยืนขององค์กร...ไทยเบฟ
หลายคนรู้จัก ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอา..
Future Skill & True Next Gen บริหารองค์กร คนสำราญ งานสำเร็จ
คนสำราญ งานสำเร็จ หลักการบริหารด้านบุคคลของทรูที่น่าจับตามอง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและการว..
เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง และประเด็นปัญหาพร้อมวิธีการแก้ไข เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย.......
พัฒนาทักษะคน รับมือ Digital Transformation
Digital Transformation ไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นว่าสามารถปรับเปลี..
ประมวลรัษฎากร ปี 2565
ประมวลรัษฎากร หนังสือที่รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้เพิ่ม..
ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เล่ม 2
เมื่อผู้ประกอบการ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ และตัวแทนองค์กร มีหน้าที่และเกี่ยวข้องต้องดำเนินการกับการใช้ข้..
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ความสุขในการทำงานที่พนักงานเลือกได้
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เกิดจากการผนึกกำลังของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มแอก..
งานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ : Pneumatics and Hydraulics System Work (ปวส.) (รหัสวิชา 30127-0003)
งานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ : Pneumatics and Hydraulics System Work (ปวส.) (รหัสวิชา 30127-0003) ..
การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม : Housekeeping Management (ปวส.) (รหัสวิชา 30701-2003)
การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม : Housekeeping Management (ปวส.) (รหัสวิชา 30701-2003) หนังสือเล่มนี้เรีย..
Bitkub New Gen Leader บริหารอย่างคนรุ่นใหม่
คุณท๊อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป..
Digital Marketing : Concept, Case&Tools (2022) 8th. Edition
Digital Marketing : Concept, Case&Tools (2022) 8th. Edition..
LINE Marketing ครบเครื่องทุกเรื่องการตลาดทั้ง LINE Official Account และ LINE Ads Platform
LINE Marketing ครบเครื่องทุกเรื่องการตลาดทั้ง LINE Official Account และ LINE Ads Platform..
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฉบับสอบได้จริง
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฉบับสอบได้จริง..
Flash Express เบื้องหลังความสำเร็จ ยูนิคอร์นรายแรกของประเทศไทย
จากความสำเร็จสู่การเป็นยูนิคอร์นรายแรกของประเทศไทยของ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) บริษัทส..
ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
PDPA คืออะไร? สรุป PDPA เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณควรรู้! ฉบับเข้าใจง่าย ในยุคที่ธุรกิจและการตลาดขับเคลื่..
หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต)
เรียนรู้อย่างเทรดเดอร์มืออาชีพด้วยทุกเครื่องมือทาง Technical Analysis ครบจบในเล่มเดียว "หุ้นวิ่งไ..
กลยุทธ์การตลาดแบบฟาด (กำไร) เรียบ Think Like Google
รวมสุดยอดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์จากบรรดาบริษัทดังระดับโลก " การตลาดแบบไหนที่จะครองใจผู้บริโภคยุค..
หลักสถิติเบื้องต้น
หลักสถิติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนทุกคณะ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศ..
หลักการดำเนินงานโรงแรม 30701-2001
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญ..
อ่านแบบงานก่อสร้าง สอศ. 20106-2011
หนังสือเรียนวิชา อ่านแบบงานก่อสร้าง รหัสวิชา 20106-2011 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา ส..
ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สอศ. 20700-1003
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ..
HR Trend for Next Normal 2022 and Employee Retention Strategy
หนังสือเล่มนี้นำทุกท่านไปส่องเทรนด์ HR 2022 พร้อมกลยุทธ์เด็ดพิชิตใจคนเก่ง โดยมีกุนซือในวงการ HR ดร.บ..
คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน
PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูล..
สูตรสำเร็จ รวยง่าย ร้านค้าออนไลน์
สูตรสำเร็จ รวยง่าย ร้านค้าออนไลน์..
รวยออนไลน์ Pre-Order สินค้าจาก USA
รวยออนไลน์ Pre-Order สินค้าจาก USA..
ตั้งต้นธุรกิจใหม่ แค่
ตั้งต้นธุรกิจใหม่ แค่ "เจ๋ง" กับ "ใจ" ใช่ว่าจะรอด..
คู่มือ Facebook Like เล่น เมนต์ แชร์
คู่มือ Facebook Like เล่น เมนต์ แชร์..
เล่น Facebook LINE Instagram
เล่น Facebook LINE Instagram..
เพิ่มยอดขายด้วย Line Facebook Page Instagram
เพิ่มยอดขายด้วย Line Facebook Page Instagram..
เปิดร้านออนไลน์บน Facebook 4th Edition
เปิดร้านออนไลน์บน Facebook 4th Edition..
เปิดร้านออนไลน์ ง่าย จิ๊บจิ๊บ
เปิดร้านออนไลน์ ง่าย จิ๊บจิ๊บ..
LINE ง่ายๆ ฉบับสมบูรณ์
LINE ง่ายๆ ฉบับสมบูรณ์..
Office 2010 All in One
Office 2010 All in One..
Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์
Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์..
Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์
Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์..
PDPA & Cybersecurity สิ่งที่องค์กรควรรู้
รายละเอียดหนังสือ เมื่อกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล..
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
"หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั..
คนไทยฉลาดการเงิน Money Literacy (ฉบับอัปเดต)
" จากคอร์สสัมนาที่มีผู้สนใจสมัครเรียนมากที่สุดของประเทศ สู่หนังสือการเงินส่วนบุคคลที่ดีที่สุด สำหรับ..
Super Stock ในตลาดหุ้นเวียดนาม
หนังสือ "Super Stock ในตลาดหุ้นเวียดนาม" เล่มนี้ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ได้ชูเรื่องราวของหุ้นซูเปอร..
Tax Magazine December 2021 Vol.40 No.483
Tax Magazine December 2021 Vol.40 No.483..
Tax Magazine November 2021 Vol.40 No.482
Tax Magazine November 2021 Vol.40 No.482..
Tax Magazine October 2021 Vol.40 No.481
Tax Magazine October 2021 Vol.40 No.481..
Tax Magazine September 2021 Vol.40 No.480
Tax Magazine September 2021 Vol.40 No.480..
Tax Magazine August 2021 Vol.40 No.479
Tax Magazine August 2021 Vol.40 No.479..
Tax Magazine July 2021 Vol.40 No.478
Tax Magazine July 2021 Vol.40 No.478..
Tax Magazine June 2021 Vol.40 No.477
Tax Magazine June 2021 Vol.40 No.477..
Tax Magazine May 2021 Vol.40 No.476
Tax Magazine May 2021 Vol.40 No.476..
Tax Magazine April 2021 Vol.40 No.475
Tax Magazine April 2021 Vol.40 No.475..
Tax Magazine March 2021 Vol.40 No.474
Tax Magazine March 2021 Vol.40 No.474..
Tax Magazine February 2021 Vol.40 No.473
Tax Magazine February 2021 Vol.40 No.473..
Tax Magazine January 2021 Vol.40 No.472
Tax Magazine January 2021 Vol.40 No.472..
HR Magazine Society December 2021 Vol.19 No.228
HR Magazine Society December 2021 Vol.19 No.228..
HR Magazine Society November 2021 Vol.19 No.227
HR Magazine Society November 2021 Vol.19 No.227..
HR Magazine Society October 2021 Vol.19 No.226
HR Magazine Society October 2021 Vol.19 No.226..
HR Magazine Society September 2021 Vol.19 No.225
HR Magazine Society September 2021 Vol.19 No.225..
HR Magazine Society August 2021 Vol.19 No.224
HR Magazine Society August 2021 Vol.19 No.224..
HR Magazine Society July 2021 Vol.19 No.223
HR Magazine Society July 2021 Vol.19 No.223..
HR Magazine Society June 2021 Vol.19 No.222
HR Magazine Society June 2021 Vol.19 No.222..
HR Magazine Society May 2021 Vol.19 No.221
HR Magazine Society May 2021 Vol.19 No.221..
HR Magazine Society April 2021 Vol.19 No.220
HR Magazine Society April 2021 Vol.19 No.220..
HR Magazine Society March 2021 Vol.19 No.219
HR Magazine Society March 2021 Vol.19 No.219..
HR Magazine Society February 2021 Vol.19 No.218
HR Magazine Society February 2021 Vol.19 No.218..
HR Magazine Society January 2021 Vol.19 No.217
HR Magazine Society January 2021 Vol.19 No.217..
Powered by DBD เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ebook ฿130 ฿79
Transform for The Future เพิ่มทางรอดและโอกาสทางธุรกิจ
ebook ฿130 ฿79
การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
ebook ฿330
การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ebook ฿275
การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ
ebook ฿260
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
ebook ฿220
สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎี
ebook ฿260
ภาวะความเป็นผู้นำ
ebook ฿270
สมัครงานแบบมือโปร
ebook ฿129
พูดอย่างฉลาด
ebook ฿129
การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร
ebook ฿220
การบริหารความเสี่ยง
ebook ฿105
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร
ebook ฿115
รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี
ebook ฿300
สุดยอดผู้บริหาร
ebook ฿200
อ่านใจลูกค้า
ebook ฿175
PDPA Insight and Solutions for Business การปรับตัวครั้งใหญ่ของผู้ประกอบการ
ebook ฿130 ฿79
Checklist เอกสารและแบบฟอร์ม PDPA ของบริษัท
ebook ฿150 ฿99
ภาษีมรดก Vol 2/2
ebook ฿150 ฿99
ภาษีมรดก Vol 1/2
ebook ฿150 ฿99
ITD Review 3
ebook FREE
ITD Brief 5
ebook FREE
ITD Brief 1
ebook FREE
โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์
ebook FREE
อาหารทะเลแปรรูป
ebook FREE
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม
ebook FREE
ดัชนีชี้นำภาวะการส่งออก รายอุตสาหกรรม
ebook FREE
“คน” หัวใจความยั่งยืนขององค์กร...ไทยเบฟ
ebook ฿130 ฿79
Future Skill & True Next Gen บริหารองค์กร คนสำราญ งานสำเร็จ
ebook ฿130 ฿79
เทคนิคการป้องกันการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
ebook ฿400 ฿340
พัฒนาทักษะคน รับมือ Digital Transformation
ebook ฿130 ฿79
ประมวลรัษฎากร ปี 2565
ebook ฿550 ฿359
ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เล่ม 2
ebook ฿100 ฿79
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ความสุขในการทำงานที่พนักงานเลือกได้
ebook ฿100 ฿59
งานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ : Pneumatics and Hydraulics System Work (ปวส.) (รหัสวิชา 30127-0003)
ebook ฿220
การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม : Housekeeping Management (ปวส.) (รหัสวิชา 30701-2003)
ebook ฿157.5
Bitkub New Gen Leader บริหารอย่างคนรุ่นใหม่
ebook ฿100 ฿59
Digital Marketing : Concept, Case&Tools (2022) 8th. Edition
ebook ฿295
LINE Marketing ครบเครื่องทุกเรื่องการตลาดทั้ง LINE Official Account และ LINE Ads Platform
ebook ฿365
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ฉบับสอบได้จริง
ebook ฿395
Flash Express เบื้องหลังความสำเร็จ ยูนิคอร์นรายแรกของประเทศไทย
ebook ฿100 ฿59
ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
ebook ฿100 ฿59
หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์ (ฉบับอัปเดต)
ebook ฿279
กลยุทธ์การตลาดแบบฟาด (กำไร) เรียบ Think Like Google
ebook ฿200
หลักสถิติเบื้องต้น
ebook ฿339
หลักการดำเนินงานโรงแรม 30701-2001
ebook ฿167
อ่านแบบงานก่อสร้าง สอศ. 20106-2011
ebook ฿107
ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สอศ. 20700-1003
ebook ฿56
HR Trend for Next Normal 2022 and Employee Retention Strategy
ebook ฿100 ฿59
คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน
ebook FREE
สูตรสำเร็จ รวยง่าย ร้านค้าออนไลน์
ebook ฿135
รวยออนไลน์ Pre-Order สินค้าจาก USA
ebook ฿155
ตั้งต้นธุรกิจใหม่ แค่
ebook ฿240
คู่มือ Facebook Like เล่น เมนต์ แชร์
ebook ฿125
เล่น Facebook LINE Instagram
ebook ฿125
เพิ่มยอดขายด้วย Line Facebook Page Instagram
ebook ฿135
เปิดร้านออนไลน์บน Facebook 4th Edition
ebook ฿165
เปิดร้านออนไลน์ ง่าย จิ๊บจิ๊บ
ebook ฿110
LINE ง่ายๆ ฉบับสมบูรณ์
ebook ฿115
Office 2010 All in One
ebook ฿200
Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์
ebook ฿120
Excel 2013 ฉบับสมบูรณ์
ebook ฿205
PDPA & Cybersecurity สิ่งที่องค์กรควรรู้
ebook ฿100 ฿59
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
ebook ฿119
คนไทยฉลาดการเงิน Money Literacy (ฉบับอัปเดต)
ebook ฿229
Super Stock ในตลาดหุ้นเวียดนาม
ebook ฿249
Tax Magazine December 2021 Vol.40 No.483
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine November 2021 Vol.40 No.482
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine October 2021 Vol.40 No.481
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine September 2021 Vol.40 No.480
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine August 2021 Vol.40 No.479
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine July 2021 Vol.40 No.478
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine June 2021 Vol.40 No.477
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine May 2021 Vol.40 No.476
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine April 2021 Vol.40 No.475
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine March 2021 Vol.40 No.474
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine February 2021 Vol.40 No.473
ebook ฿220 ฿180
Tax Magazine January 2021 Vol.40 No.472
ebook ฿220 ฿180
HR Magazine Society December 2021 Vol.19 No.228
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society November 2021 Vol.19 No.227
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society October 2021 Vol.19 No.226
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society September 2021 Vol.19 No.225
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society August 2021 Vol.19 No.224
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society July 2021 Vol.19 No.223
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society June 2021 Vol.19 No.222
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society May 2021 Vol.19 No.221
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society April 2021 Vol.19 No.220
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society March 2021 Vol.19 No.219
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society February 2021 Vol.19 No.218
ebook ฿200 ฿150
HR Magazine Society January 2021 Vol.19 No.217
ebook ฿200 ฿150
Showing 1 to 90 of 681 (8 Pages)
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: