วิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
“เมื่อการบูรณาการการวิจัยกับงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ” การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการว..
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงค..
ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบัติ การศึกษาทฤษฎีการคำนวณจึงมีส่วนสำคัญในการเข้าใจการทำงานของคอมพ..
การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWork
"การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWorks" เล่มนี้ ได้นำตัวอย่างพร้อมทั้งแสดงขั้นตอนและเ..
คู่มือวิศวกรรมฐานราก
คู่มือวิศวกรรมฐานราก ครบถ้วนไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการและวิชาชีพ เหมาะสำหรับวิศวกรโยธานำไปใช้ประกอบวิช..
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
รวบรวมเรื่องเกี่ยวกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่จำเป็น พร้อมหลักการเลือกซื้อสิ่งประดิษฐ์..
การดูดาวขั้นต้น
หนังสือคู่มือดูดาวอย่างง่ายสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกดูดาว เริ่มตั้งแต่การฝึกหาตำแหน่งเวลาขึ้นและตกของด..
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานวัดละเอียดช่างยนต์ ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เพื..
กลศาสตร์เครื่องกล
การศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง ..
กลศาสตร์เครื่องมือกล
เป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย เพ..
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 เหมาะสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียน ดร.ชัด อินทะสี ..
การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management
การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู..
คู่มืองานเหล็ก
คู่มืองานเหล็ก : Steel Quick Reference เหมาะสำหรับผู้รับเหมา ห้างร้าน วิศวกร ช่าง อาจารย์ นักศึกษาส..
เทคโนโลยีดีเซล (จำนง, อุดม)
หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล วิทยาการและเทคนิคใหม่ ๆ เช่น การเคลือบส่วนประกอลของห้องเผาไหม้ด้วยเซ..
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุ..
หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน ไฮดรอลิกส์
หลักการทำงานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์รายละเอียดของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ สัญลักษณ์ โครงสร้างของว..
งานปรับอากาศรถยนต์
งานปรับอากาศรถยนต์ ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้เขียน สวัสดิ์ บุญเถื่อน "ง..
Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM
Manufactiring KPI ที่ใช้อยู่ในการทำงานในโรงงานโดยรวบรวมมาจากหนังสือต่างๆและจากสถานที่ทำงานมาแสดงรายล..
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน VibrationAnalysis
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน Vibration Analysis การใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะวิเคราะห์ห..
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์และ..
การออกแบบผิวทาง
การออกแบบผิวทาง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผิวทาง หน่วยแรงในชั้นผิวทางลาดยาง ชั้นโครงสร้างของทาง ลักษณะข..
ใช้รถอย่างคุ้มค่า
ใช้รถอย่างคุ้มค่า การตรวจสภาพรถยนต์อย่างง่าย ๆ การใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อย่างถูกวิธี ผู้เขียน ส..
เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาคทฤษฎี
เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาคทฤษฎี รวมความรู้พื้นฐานที่ช่างต้องรู้สำหรับนักขับรถยนต..
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ ผู้เขียน พันธ์..
คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ
คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ เน้นความเป็นช่างมืออาชีพในการตรวจซ่อมและบำรุงรักษ..
งานส่งกำลังรถยนต์
งานส่งกำลังรถยนต์ เนื้อหาครอบคลุมการทำงานของระบบส่งกำลังรถยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ..
งานเครื่องยนต์เล็ก
งานเครื่องยนต์เล็ก รวมใบงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาและบริการเครื่องยนต์เ..
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานวัดละเอียดช่างยนต์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชี..
งานเครื่องยนต์ดีเซล
งานเครื่องยนต์ดีเซล เนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ..
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือน..
งานบำรุงรักษารถยนต์
งานบำรุงรักษารถยนต์ ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนช..
การแก้ปัญหาช่างยนต์
การแก้ปัญหาช่างยนต์ หนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาขัดข้องของเครื่องยนต์ ผู้เขียน ประ..
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
วัสดุช่างอุตสาหกรรม พื้นฐานสำหรับช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ให้เนื้อหา..
ทฤษฏีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ (เล่ม 2)
ทฤษฏีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ (เล่ม 2) นี้มีเนื้อหาและข้อมูลประกอบที่ทันสมัย ครอบคลุมเรื่องราวข..
ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น
ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น รวบรวมเนื้อหาที่ช่างเทคนิคและผู้ที่มีความสนใจทางด้านเครื่องยนต์ควรรู้ ผู..
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับปวส. และปริญญาตรี 310..
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผู้เขียน ช..
ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอุปกรณ์อิเล็..
ทำไมตัวเราเป็นแบบนี้นะ  ชุดทำไมอย่างไรตอบข้อสงสัยในใจเด็กๆ
หนังสือภาพความรู้สำหรับเด็กเกี่ยวกับร่างกายของเราที่นำเสนอในรูปแบบคำถาม-คำตอบ กว่า 500 คำถาม อธิบายก..
ทำไมโลกเป็นอย่างนี้นะ_ชุดทำไมอย่างไรตอบข้อสงสัยในใจเด็กๆ
หนังสือภาพความรู้สำหรับเด็กที่จะช่วยให้เด็กรู้จักตั้งคำถามในเรื่องต่างๆ ทั้งยังเสริมสร้างทักษะความรู..
ทำไมวิทยาศาสตร์สนุกจังนะ_ชุดทำไมอย่างไร_ตอบข้อสงสัยในใจเด็กๆ
• หนังสือความรู้สำหรับเด็กที่จะช่วยให้เด็กรู้จักตั้งคำถาม ในเรื่องต่างๆ ทั้งยังเสริมสร้างทักษะความรู..
ดาวเคราะห์ชุมนุม
ให้ความรู้เรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เช่น ทำไมจึงเรียก ดาวเคราะห์ ข้อสังเกตของดาวเคราะห์แต่ละดวงชี..
เอกภพ
ONE
฿325XX ฿260
หนังสือดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ ดาราจั..
โครงงานวิทย์ปฐมวัย
คู่มือแนะนำการสอนให้เด็กเล็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวอย่างสนุกสนาน พร้อมพัฒนาทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ไปด้ว..
กรรมวิธีการผลิต
กรรมวิธีการผลิต มีเนื้อหาของกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ คว..
โลหะวิทยาการเชื่อม
โลหะวิทยาการเชื่อม เชื่อมโลหะ อาชีวศึกษา โลหะการเชื่อม โลหะวิทยา..
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รวมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน 4 จังหวะ 2 จังห..
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 3
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 3 ครอบคลุมในเรื่องของแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในเครื่องรับโทรทัศน์..
เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน
เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทรา..
แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุ..
งานจักรยานยนต์
งานจักรยานยนต์ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงช่างซ่อมและผู้ที่สนใจทั่วไป ผ..
การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์
การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์ แนวทางในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอ..
การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.ช่างเขียนแบบเครื่องกลวิศวกรรมศาสตร์ปี ..
แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง
แก้ไขปัญหารถเสียด้วยตนเอง รวบรวมปัญหารถยนต์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ พร้อมทั้งแนะแนวทางในการแก้ปัญหาแบบง่ายๆ..
คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ
ภัยธรรมชาติเป็นมหันตภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน นำมาซึ่งการทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สิน มีหลากหลายรูปแบ..
วิทย์รอบตัว เคมีทีเด็ด
ยังจำตอนสอบท่องตารางธาตุได้หรือไม่!Li ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb รูบิเดียม Cs ซิเซียม Fr แฟร..
วิทย์รอบตัวโลกอวกาศมันหยดติ๋ง
ยังจำตอนสอบท่องตารางธาตุได้หรือไม่!Li ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb รูบิเดียม Cs ซิเซียม Fr แฟร..
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดหมู่ง..
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy)
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมุ่นเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพ..
ขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
พบกับคู่มือข้างกายนักขับรถทุกระดับ ที่นำเสอนคำแนะนำการขับรถที่ถูกต้องตามหลักสากล ไม่ว่าจะเป็น การจับ..
ช่างรถยนต์มือใหม่
การซ่อมรถยนต์นั้นมิใช่เรื่องยาก ช่างซ่อมมิใช่วิศวกรที่จะต้องออกแบบโครงสร้างของรถและเครื่องยนต์ ช่างซ..
ขับปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
ข้อแนะนำ นับตั้งแต่ความพร้อมของผู้ขับขี่ก่อนการขับรถ ความปลอดภัยก่อนที่จะออกรถ การใช้เบรกมือ เบรกเท้..
คู่มือตรวจสอบบำรุงรักษาและฟื้นฟูสภาพรถยนต์
คู่มือการตรวจสอบ บำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพรถยนต์ด้วยตนเอง ความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาอุปกรณ์ชิ้นส..
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ และข้อจำ..
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่าง ๆ การเลือกใช้เจอร์นัลแบริ่ง และโรลลิ่ง..
เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติงานจริ..
การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์
การจัดการเครื่องจักรกลเครื่องและเครื่องยนต์ รวมเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและเครื่อง..
อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดโดยผู้เขียนได้เขียนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้อ..
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม : Engineering Economy
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม : Engineering Economy เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ การคำนวณดอกเบื้อย การหาข้อม..
เตรียมรถให้พร้อม
เตรียมรถให้พร้อม เพื่อป้องกันดูแลรักษาทั้งก่อนและหลังจมน้ำ ประกอบด้วย โครงสร้างของรถยนต์ ระบบขับเ..
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.2102-2205 งาน..
คณิตศาสตร์ช่างยนต์
คณิตศาสตร์ช่างยนต์ ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ..
วัสดุวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม ผู้เขียน ผศ. ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการส..
คู่มืองานท่อ : Piping Quick Reference
คู่มืองานท่อ : Piping Quick Reference ผู้เขียน ฉัตรชัย ลาภรังสิรัตน์,ประสิทธิ์ เวียงแก้ว "คู่..
งานไฟฟ้ายานยนต์
งานไฟฟ้ายานยนต์ รวบรวมเอาระบบการทำงานต่างๆ ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า เช่น ระบบสตาร์ต ระบบไฟชาร์จ ระบบควบคุ..
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (รหัส..
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วยส่วนทฤษฎีและส่วนปฏิบัติ ทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ..
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเ..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book) เป็นวิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของสำ..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิช..
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโครงการ ความรู้ในศาสตร์..
สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด (Clean Air Blue Paper)
เนื้อหาในสมุดปกฟ้าอากาศสะอาดได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก และ 17 บทย่อย โดยในส่วนหลักท่ี 1 (บทที่ 1-5..
งานปรับอากาศรถยนต์
งานปรับอากาศรถยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เขียน สม..
วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่าง..
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร..
การออกแบบเครื่องจักรกลเล่ม 2
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 กล่าวถึงเรื่องคัปปลิง การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่างๆ การเลือกใช้เจอร..
งานเครื่องล่างรถยนต์
งานเครื่องล่างรถยนต์ ภายในเล่มประกอบด้วย รูปภาพต่างๆ ของระบบเครื่องล่างรถยนต์ทุกขั้นตอน และยังได้รว..
งานบำรุงรักษารถยนต์
งานบำรุงรักษารถยนต์ รวมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามระย..
กลศาสตร์โครงสร้าง 1
กลศาสตร์โครงสร้าง 1 หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ..
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101
"การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพแลเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101" เล่มนี้ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ม..
วิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
ebook ฿290 ฿218
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
ebook ฿250 ฿188
ทฤษฎีการคำนวณ รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ebook ฿230 ฿173
การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SolidWork
ebook ฿120 ฿89
คู่มือวิศวกรรมฐานราก
ebook ฿480 ฿271.2
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
ebook ฿175 ฿140
การดูดาวขั้นต้น
ebook ฿225 ฿180
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ebook ฿120 ฿89
กลศาสตร์เครื่องกล
ebook ฿125 ฿89
กลศาสตร์เครื่องมือกล
ebook ฿150 ฿127.5
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
ebook ฿190 ฿118.15
การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management
ebook ฿280
คู่มืองานเหล็ก
ebook ฿270
เทคโนโลยีดีเซล (จำนง, อุดม)
ebook ฿110 ฿67.15
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ebook ฿195 ฿118.15
หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน ไฮดรอลิกส์
ebook ฿110 ฿67.15
งานปรับอากาศรถยนต์
ebook ฿230 ฿143.65
Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM
ebook ฿550 ฿380
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน VibrationAnalysis
ebook ฿295 ฿210
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ebook ฿195 ฿140
การออกแบบผิวทาง
ebook ฿198 ฿119
ใช้รถอย่างคุ้มค่า
ebook ฿145 ฿105
เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาคทฤษฎี
ebook ฿179 ฿130
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ebook ฿250 ฿175
คู่มือซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแบบมืออาชีพ
ebook ฿170 ฿120
งานส่งกำลังรถยนต์
ebook ฿255 ฿180
งานเครื่องยนต์เล็ก
ebook ฿130 ฿95
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ebook ฿120 ฿85
งานเครื่องยนต์ดีเซล
ebook ฿160 ฿120
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ebook ฿250 ฿175
งานบำรุงรักษารถยนต์
ebook ฿125 ฿90
การแก้ปัญหาช่างยนต์
ebook ฿230 ฿160
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
ebook ฿160 ฿115
ทฤษฏีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ (เล่ม 2)
ebook ฿245 ฿170
ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น
ebook ฿175 ฿110
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
ebook ฿220 ฿160
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ebook ฿185 ฿130
ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ebook ฿180 ฿130
ทำไมตัวเราเป็นแบบนี้นะ ชุดทำไมอย่างไรตอบข้อสงสัยในใจเด็กๆ
ebook ฿285 ฿228
ทำไมโลกเป็นอย่างนี้นะ_ชุดทำไมอย่างไรตอบข้อสงสัยในใจเด็กๆ
ebook ฿285 ฿228
ทำไมวิทยาศาสตร์สนุกจังนะ_ชุดทำไมอย่างไร_ตอบข้อสงสัยในใจเด็กๆ
ebook ฿217 ฿174
ดาวเคราะห์ชุมนุม
ebook ฿98 ฿78
เอกภพ
ebook ฿325 ฿260
โครงงานวิทย์ปฐมวัย
ebook ฿225 ฿180
กรรมวิธีการผลิต
ebook ฿140 ฿83.3
โลหะวิทยาการเชื่อม
ebook ฿175 ฿110.5
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ebook ฿250 ฿175
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 3
ebook ฿175 ฿120
เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน
ebook ฿255 ฿180
แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
ebook ฿195 ฿140
งานจักรยานยนต์
ebook ฿190 ฿135
การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์
ebook ฿150 ฿105
การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
ebook ฿185 ฿130
แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง
ebook ฿120 ฿85
คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ
ebook ฿165 ฿132
วิทย์รอบตัว เคมีทีเด็ด
ebook ฿49 ฿39
วิทย์รอบตัวโลกอวกาศมันหยดติ๋ง
ebook ฿49 ฿39
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
ebook ฿240 ฿140.25
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy)
ebook FREE
ขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
ebook ฿130 ฿95
ช่างรถยนต์มือใหม่
ebook ฿255 ฿180
ขับปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
ebook ฿150 ฿110
คู่มือตรวจสอบบำรุงรักษาและฟื้นฟูสภาพรถยนต์
ebook ฿195 ฿119
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ebook ฿220 ฿160
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2
ebook ฿130 ฿123
เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
ebook ฿150 ฿110
การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์
ebook ฿115 ฿80
อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า
ebook ฿250 ฿175
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม : Engineering Economy
ebook ฿198 ฿140
เตรียมรถให้พร้อม
ebook ฿120 ฿84
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ebook ฿180 ฿109.65
คณิตศาสตร์ช่างยนต์
ebook ฿150 ฿92.65
วัสดุวิศวกรรม
ebook ฿288 ฿194.65
คู่มืองานท่อ : Piping Quick Reference
ebook ฿250
งานไฟฟ้ายานยนต์
ebook ฿280 ฿169.15
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ebook ฿185 ฿129
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ebook ฿250 ฿152.15
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
ebook ฿150 ฿127.5
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)
ebook ฿250 ฿212.5
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
ebook ฿77 ฿65.45
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ebook ฿220 ฿187
สมุดปกฟ้าอากาศสะอาด (Clean Air Blue Paper)
ebook FREE
งานปรับอากาศรถยนต์
ebook ฿185 ฿109.65
วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
ebook ฿175 ฿109.65
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
ebook ฿350 ฿297.5
การออกแบบเครื่องจักรกลเล่ม 2
ebook ฿350 ฿297.5
งานเครื่องล่างรถยนต์
ebook ฿255 ฿152.15
งานบำรุงรักษารถยนต์
ebook ฿125 ฿75.65
กลศาสตร์โครงสร้าง 1
ebook ฿82
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101
ebook ฿220 ฿187
Showing 181 to 270 of 392 (5 Pages)
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: