IT Trends ฉบับปฐมฤกษ์
จับตา Big Data-Cloud Computing-loT ขับเคลื่อนสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่ 4..
IT Trends Data Science
Data Science ศาสตร์แห่งการหลอมรวม เพื่อข้อมูลเชิงลึก..
IT Trend อุตสาหกรรมตื่นตัวรับ Block Chain
อุตสาหกรรมตื่นตัวรับ Block Chain..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ "หลักความปล..
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับแรงงานหรือช่างที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะต้องผ่านการทด..
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม1
เนื้อหาโดยสังเขป สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส่วนของกลศาสตร์ของแข็ง ไม่ว่า..
งานวัดละเอียด
"งานวัดละเอียด (รหัสวิชา 3100-0005)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของส..
งานเทคนิคพื้นฐาน
งานเทคนิคพื้นฐาน รหัสวิชา 3100-0001" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ป..
งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม
"งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม รหัสวิชา 3111-2005" เล่มนี้ เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ..
วัสดุช่าง
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ "วัสดุช่าง (รหัสวิชา 3100-0004)" หรือวัสดุอุตสาหกรรม เป็นวิชาพื้นฐานสำ..
คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
เนื้อหาโดยสังเขป "คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการ..
การควบคุมคุณภาพ
"การควบคุมคุณภาพ" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน วิชาการควบคุมคุณภาพ (รหัสว..
สถิติสำหรับวิศวกร
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ "สถิติสำหรับวิศวกร" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ...
ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
เนื้อหาโดยสังเขป "ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (รหัสวิชา 2204-2110)" เล่มนี้ มีเนื้อหาวิ..
IT Trends ฉบับปฐมฤกษ์
ebook FREE
IT Trends Data Science
ebook FREE
IT Trend พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
ebook FREE
IT Trend อุตสาหกรรมตื่นตัวรับ Block Chain
ebook FREE
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ebook ฿94
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ebook ฿185 ฿169
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม1
ebook ฿320 ฿274.55
งานวัดละเอียด
ebook ฿195 ฿139
งานเทคนิคพื้นฐาน
ebook ฿195 ฿139
งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม
ebook ฿250 ฿179
วัสดุช่าง
ebook ฿270 ฿189
คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
ebook ฿280 ฿199
การควบคุมคุณภาพ
ebook ฿170 ฿119
สถิติสำหรับวิศวกร
ebook ฿250 ฿179
ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
ebook ฿87
Showing 76 to 90 of 297 (20 Pages)
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: