พัฒนานวัตกรรมขั้นสูง_ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจ
Internet of Things คือ การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามา..
พัฒนาศักยภาพสมอง
บาร์บาร่า ไมสเตอร์ วิตาล ผู้เขียนได้นำประสบการณ์จริงที่เธอเป็นคนถนัดใช้แต่สมองซีกขวา แต่สามารถพัฒนาก..
พื้นฐานระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ (Fundamental of UNIX)
วิชาพื้นฐานระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี เพื่อเสริมทักษะให้ นิสิ ..
พุทธภูมิที่ได้พบ...และขบคิด
หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่นำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไป โดยการเขียนในเป็นจดหมาย เรื..
ฟิสิกส์สุดจ๊าก!
เข้าใจหลักการพื้นฐานของฟิสิกส์จากเครื่องเล่น สิ่งของเครื่องใช้ และตัวเรา หนังสือที่จะพาไปรู้จักและเข..
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มายา อำนาจและการครอบงำ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ: มายา อำนาจ และการครอบงำแบ่งออกเป็น 5 บท เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงประเด..
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มายา อำนาจและการครอบงำ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ: มายา อำนาจ และการครอบงำแบ่งออกเป็น 5 บท เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงประเด..
ภาษาอาเซียน: ไทย
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 ด้วยความมั่นใจไปกับหนังสือ ชุด ภาษาอาเซียนซึ่งสอนภาษาไท..
มหัศจรรย์กรุ๊ปเลือด:  ดูแลตัวเองตามกรุ๊ปเลือด
สุขภาพของแต่ละกรุ๊ปเลือดเป็นอย่างไร ? อาหารที่เหมาะกับแต่ละกรุ๊ปเลือด ? กรุ๊ปเลือดไหนอ้วนง่ายที่สุด..
มหาปิยานุภาพ
หนังสือเชิงประวัติศาสตร์ ทำให้ผู้อ่านมีความรู้ และเข้าใจอย่างชัดเจน ของพระราชสมัญญา "พระปิยะมหาราช"..
มหาวาณิชชาดกพ่อค้าโลภกับขุมทรัพย์นาคราช
“การมีสติตั้งมั่น ไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำ จำนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ตน” เรื่องราวของบรรดาพ่อค้าที..
มองทุกสิ่งที่เห็นให้เป็นธรรมชาติ
กระบวนการคิดในรูปของธรรมะประจำวัน..
มองสะท้อนย้อนรอยอยุธยา
ประวัติศาสตร์ยุคอยุธยาที่เขียนโดยหลักการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์..
มาช่วยกันสร้างประชาชนให้เป็นพลเมือง
ผู้เขียนนำเรื่องจริงมาเขียนให้เป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Ci..
มิตตวินทุชาดกบุตรผู้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
“ผู้ทำร้ายบิดามารดา ย่อมหาความเจริญไม่ได้” เรื่องราวของลูกหัวดื้อที่ไม่ยอมเชื่อฟังบิดามารดาและไม่ศรั..
พัฒนานวัตกรรมขั้นสูง_ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจ
ebook FREE
พัฒนาศักยภาพสมอง
ebook ฿115 ฿92
พื้นฐานระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ (Fundamental of UNIX)
ebook FREE
พุทธภูมิที่ได้พบ...และขบคิด
ebook ฿295
ฟิสิกส์สุดจ๊าก!
ebook ฿175 ฿140
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มายา อำนาจและการครอบงำ
book ฿200
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มายา อำนาจและการครอบงำ
ebook ฿200 ฿150
ภาษาอาเซียน: ไทย
ebook ฿295 ฿236
มหัศจรรย์กรุ๊ปเลือด: ดูแลตัวเองตามกรุ๊ปเลือด
ebook ฿49 ฿40
มหาปิยานุภาพ
ebook ฿500
มหาวาณิชชาดกพ่อค้าโลภกับขุมทรัพย์นาคราช
ebook ฿89
มองทุกสิ่งที่เห็นให้เป็นธรรมชาติ
ebook ฿158
มองสะท้อนย้อนรอยอยุธยา
ebook ฿385
มาช่วยกันสร้างประชาชนให้เป็นพลเมือง
ebook ฿135
มิตตวินทุชาดกบุตรผู้เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
ebook ฿89
Showing 196 to 210 of 352 (24 Pages)