เศรษฐมิติทางการเงินเบื้องต้น ฉพ.2
ตำราเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีการเงิน (Monetary Theory) และนโยบายการเงิน (Monetary Policy) รวมทั้งอ..
วาณิชธนกิจ
วาณิชธนกิจ (Investment banking) คือ สถาบันทางการเงินซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินทุน, ซื้อขายหลักทรัพย์, บริ..
การไหลเวียนเลือดจุลภาค ฉพ.2
การไหลเวียนเลือดจุลภาคทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดและเนื้อเยื่อ ควบคุมการไหลของเลือด การไหลเวี..
การทำความเย็น 1
ตําราการทําความเย็น 1 เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวัฏจักรระบบทำความเย็นโดยเน้นที่ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ ..
การพยากรณ์ธุรกิจ ฉพ.3
ตำรา การพยากรณ์ทางธุรกิจ เล่มนี้เขียนขึ้นจาก ประสบการณ์ของผู้เขียนในการสอนวิชาการพยากรณ์ทางธุรกิจให้..
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์สำหรับสถาปนิก ฉพ.2
อสังหาริมทรัพย์ เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ เนื่องจากมีมูลค่าตลาดที่สูงและสา..
การวางแผนและควบคุมการผลิต
ตำรานี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับจัดการระบบการผลิตโดยมุ่งเน้นความสำคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคพย..
สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร ฉพ.4
ตำราเรื่อง "สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร" ได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในหัวข้อซึ่..
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน ฉพ.3
หนังสือทฤษฎีและนโยบายการเงินนี้จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในวิชาทฤษฎี..
วิธีการวิจัยทางสุขภาพเบื้องต้น ฉพ.1
วิธีการวิจัยทางสุขภาพเบื้องต้น - การวิจัยทางคลินิกและสุขภาพประชากร - กระบวนการวิจัย - ภาพรวมหนังส..
ประสาทชีววิทยาและจิตเภสัชบำบัด ฉพ.1
เมื่อถามนักศึกษาพยาบาลว่าวิชาอะไรเป็นวิชาที่ทำทายที่สุต คำตอบส่วนใหญ่มักจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการบำบ..
ภาษารัสเซียเพื่อการสือสารทางธุรกิจ ฉพ.1
แบบเรียนที่นำเสนอเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนผู้เรียนชาวต่างชาติให้สื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบปากเปล..
ธุรกิจการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศสู่ความยั่งยืน ฉพ.2
ผู้นำองค์กรควรมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นกับแนวทางการบริทารงานและสร้างวัฒนธรรมที่เน้นความยั่งยืน ..
การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศมุมมองเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ฉพ.1 พพ.
เศรษฐศาสตร์และการบริหารเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมนุษย์ เป็นประตูสู่อนาคตและความสำเร็จของผู้ศึกษา ..
ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เริ่มเรียน เล่ม 2 ฉพ.1
หากพิจารณาในบริบทดังกล่าว การเรียนภาษาต่างประเทศจึงไม่เคยมีความล้าสมัย หรือหลุดลอย ออกจากความเป็นไป..
ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เริ่มเรียน เล่ม 1 ฉพ.1
หากพิจารณาในบริบทดังกล่าว การเรียนภาษาต่างประเทศจึงไม่เคยมีความล้าสมัย หรือหลุดลอย ออกจากความเป็นไป..
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ ฉพ.7
หนังสือการพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้จากการศึกษาตำรา..
การดัด-การดึงข้อต่อระยางค์เพื่อการบำบัด ฉพ.2
การดัด-การดึงข้อต่อระยางค์เพื่อการบำบัด ฉพ.2 สารบัญ: - บทที่ 1 บทนำ การดัดดึงข้อต่อ - บทที่ 2 กา..
การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น ฉพ.2
เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนตั้งเเต่ขั้นพื้นฐาน จัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เน้นการใช้รูปภาพปร..
English for works
฿250 ฿180
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนภาษาอังกฤษ ที่ต้องก..
ชุมชนจัดการตนเอง ฉพ.2
ในหนังสือเล่มนี้เรื่อง ชุมชนจัดการตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ..
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
การนำกลยุทธ์การบริหารต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล และช่วยสนับสน..
Syntax for EFL teachers : a generative approach ฉพ.2
As its name, Syntax for EFL Teachers: A Generative Approach, suggests, this book is a two-pronged pr..
พรีไบโอติก : ฟังก์ชันนัลโอลิโกแซ็กคาไรด์ ฉพ. 2
พรีไบโอติก: ฟังก์ชันนัลโอลิโกแซ็กคาไรด์ เป็นตำราวิชาการที่ได้เรียบเรียงลำดับเนื้อหาให้ง่ายต่อการติดต..
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ ฉพ.2
หนังสือเล่มนี้อภิปรายแนวคิดด้านอรรถศาสตร์ (semantics) และวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatics) ภาษาอังกฤษ โ..
องค์การและการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ฉพ.3
หนังสือ องค์การและการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เล่มนี้ เดิมทีผู้เขียนมีความตั้งใจจ..
สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ฉพ.3
หนังสือเรื่อง “สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล” (Media and Communication Effects in a Digital Era..
สืบสรรค์วรรณคดีไทยในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย ฉพ.1
หนังสือเรื่อง สืบสรรค์วรรณคดีไทยในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงการสืบสรรค์วรรณคดีไทยใ..
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำกับดูแลและการแข่งขัน ฉพ.2
ตราบใดที่กิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการยังมีความสำคัญและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการดำรงชีวิตของประชาชน ก..
เศรษฐศาสตร์การเงิน: ทฤษฎี นโยบาย และหลักปฏิบัติ ฉพ.2
ตำราเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีการเงิน (Monetary Theory) และนโยบายการเงิน (Monetary Policy) รวมทั้งอ..
เรื่องเล่าของวิทยาศาสตร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ ฯ ฉพ.1
เมื่อมนุษยชาติเลือกเดินไปบนหนทางเดินที่ไม่สามารถแยกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกจากชีวิตได้อีกต่อไป การ..
ระบบนำส่งยาทางเยื่อเมือก ฉพ.2
หนังสือ ระบบนำส่งยาทางเยื่อเมือก นี้ ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้พื้นฐาน และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการวิจัย..
ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ฉพ.3
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ..
ภาษา(ศาสตร์) กับสังคมและการสอน ฉพ.2
หนังสือ “ภาษา (ศาสตร์) กับสังคมและการสอน” เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องภาษา ภาษาศาสตร์ในบริบทสั..
พื้นฐานความรู้ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์ ฉพ.1
ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อทำความเข้าใจรากฐานทางปรัชญาและแนวคิดเบื้องต้นที่สนับสนุนงานสังคมสงเครา..
แนวทางการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิก สำหรับรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก ฉพ.2
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค การชักประวัติ การตรวจทางคลินิกทั้..
จุลชีพก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ ฉพ.1
หนังสือเรื่อง จุลชีพก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ (Human Gastrointestinal Pathogen) เล่มนี้จัตทำ..
คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก ฉพ.5
ตำราประมวลความรู้กายวิภาศศาสตร์คลินิก เนื้อหาตำราประกอบด้วย 1. ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ 2. ผิวหนั..
คณิตสถิติศาสตร์ 1 ฉพ.3
ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนสำหรับวิชา “คณิตสถิติศาสตร์ 1” ซึ่งเป็นวิชาบังคับในระดั..
การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และวิศวกรรมย้อนรอย ฉพ.3
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลักที่จำเป็น เทคนิคก..
การไหลเวียนเลือดจุลภาค ฉพ.1
การไหลเวียนเลือดจุลภาคทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดและเนื้อเยื่อ ควบคุมการไหลของเลือด การไหลเวี..
การเมืองเชิงนิเวศในมนุษย์สมัย ฉพ.1
ในมนุษยสมัย โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ การเมืองภายใต้วิกฤติด้านสิ่..
การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย ฉพ.2
ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ธร.324 การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศ..
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ ฉพ.6
หนังสือการพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้จากการศึกษาตำรา..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ฉพ.4
การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและข้อในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี เช่น การถ่วงดึงกระดูก การใส่เฝือกการผ่..
การประยุกต์ใช้หลักการและแนวความคิดบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ฉพ.1
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เมือง..
การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฉพ.2
การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชนตั้งแต่ระดับครัวเร..
การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม ฉพ.1
มนุษย์ในฐานะผู้สร้างวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟู ซื้อพื้น สร้างสรรค์ ใช้ประโยชน์ จากวัฒนธรรมนั้นๆ..
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ฉพ.4
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเผมนี้มีเนื้อหาความรู้พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและสรีรวิท ทย์ในผู..
แนวทาง การออกกำลังกาย อย่างปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ ฉพ.1
หนังสือเล่มนี้รวบรวมสิ่งสำคัญสำหรับการฝึกผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลัง โดยเนื้อหาประกอ..
The Supremacy of Monarohy as a foorm of Government from a Comparative Law Perspective ฉพ.1
Monarchy is a legitimate form of government along with other forms such as aristocracy and democracy..
English for Health Care ฉพ.4
English for Health Care is used as the main course book for “EL 211 English for Health Science 1” wh..
การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท ฉพ.5
หนังสือเล่มนี้รวบรวมสิ่งสำคัญสำหรับการฝึกผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลัง โดยเนื้อหาประกอ..
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
หนังสือ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค เล่มนี้ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ด้วย เห็นว่าฉบับ..
สาส์นรักฝากหงส์ ลำนำรักแห่งอินเดียใต้
ความคิดทางศาสนาฮินดูที่เป็นกระแสหลักและมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาแต่โบราณอาจมาได้หลายทาง แต่ที่สำคัญและม..
เศรษฐมิติเบื้องต้น Introductory Econometrics
ตำราวิชาเศรษฐมิติเบื้อตันเล่มนี้ จัดทำขึ้นไม่เพียงพื่อให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ไช้ประกอบการเรียนในชั..
วันสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่ไม่มีในปฏิทิน
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการที่ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำจากพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคค..
แร่ใยหิน ผลต่อสุขภาพ การป้องกัน และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
หนังสือเรื่องแร่ใยหิน: ผลต่อสุขภาพ การป้องกัน และการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเล่มนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ประ..
มะเร็งต่อมลูกหมากและการดูแลแบบสหวิทยาการ (Multidiscilinary approach of Prostate Cancer)
มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ในเพศชายทั่วโลก และมีอุบัติการณ์เพิ่มสู..
ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย
“ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย” คือ ชื่อตำราที่ใช้ชื่อเดียวกันกับวิชา จวอ 215 ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ใช้ประก..
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับคว..
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เรียนชาวไทย : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Prononciation du francais pour les apprenants thailandais : de la theorie a la pratique)
ภาษาฝรั่งเศสได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาที่มีความไพเราะมากภาษาหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นภาษามีท่วงทํานอ..
การออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูล สำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโตยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการแสดงผลข้อมูล (Data Vis..
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจ และหลอดเลือด
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษากายภาพบำบัดในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อการรั..
การศึกษาเพื่อสุขภาวะของเด็ก (ไม่) พิเศษ
การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแง่มุมที่หลากหลาย หน้าที่สำคัญของการจัดกา..
การวิเคราะห์ตราสารหนี้
ตราสารหนี้ถือเป็นตราสารทางการเงินที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยตราสารหนี้เป็นทั้งช่องทางในการร..
การเรียนรู้เชิงรุกในวิชาสังคมศึกษา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
หนังสือการเรียนรู้เชิงรุกในวิชาสังคมศึกษา ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงเล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดประ..
การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของโรคสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดแดง
การตรวจสมองด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography, CT) เป็นวิธีการตรวจที่ใช้กันอย่างแพร..
การแปลแบบล่ามในการประชุมระหว่างประเทศ ปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อสาร
ล่ามการประชุมมีบทบาทสำคัญมากในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เยาวชนที่อ่านหนังสือหรือติดตามข่าวล่าสุดจะเห..
การแปลตัวบทประเภทให้ข้อมูล อังกฤษ-ไทย
ตํารา การแปลตัวบทประเภทให้ข้อมูล อังกฤษ-ไทย นี้ เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายให้เป็นตํารา ประกอบการเรียน..
การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเ..
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของวิสาหกิจเพื่อสังคม ทฤษฎี กลยุทธ์และการปฏิบัติ
ตําราเล่มนี้เป็นตําราที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นมาสําหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น ผู้บริหาร และบุคคล ทั่ว..
การนวดไทยแบบราชสำนักในเวชปฎิบัติ
ตำราการนวดไทยแบบราชสำนัก ถือเป็นตำราสำคัญที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด..
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ (Python) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจฝึกการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาไพธอนเป็นสื่อและ..
Atlas of Digital Pathology for health science students
The Atlas of Digital Pathology for Health Science Students was created to help medical students and ..
Academic English Skills for Economists
Academic English Skills for Economists is the result of well over a decade of working with Thai econ..
Production and Inventory Management
This Production and Inventory Management text book integrates both production and inventory manageme..
Practical Approach on Shoulder Instability
Practical approach on shoulder instability (Intermediate)..
สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3)
ตำราเรื่อง "สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร" ได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในหัวข้อซึ่..
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น
ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานสัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรั..
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและการประยุกต์
ตำราเล่มนี้ค่อยๆ ก่อตัวจากการพัฒนาเนื้อหาและการทดสอบความเข้าใจกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจากเอกสารคำสอ..
The JAK-STAT Signaling Pathway in Chronic inflammatory Skin Diseases
Biologics, which target cytokines, have become increasingly popular for the treatment of refractory..
อินโดนีเซียที่รัก: ระดับพื้อนฐาน 1 Indonesia Kusayang : kelas dasar 1
หนังสือประกอบการสอนเรื่อง อินโดนีเซียที่รัก: ระดับพื้นฐาน 1 หรือ Indonesia kusayang: kelas dasar 1 เ..
English for Job Applications
English for Job Applications ฉพ.2..
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมเชิงวัตถุ..
TU - GET VOLUME 2
฿300 ฿230
TU - GET VOLUME 2..
TU - GET VOLUME 1
฿300 ฿230
TU - GET VOLUME 1..
กายวิภาคศาสตร์ของตาและหู
ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนในรายวิชา พศ. 216 ระบบประสาทสมองและพฤติกรรม เรื่อง พัฒนากา..
การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด
ตำราการแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์การทำคลอด และหลังคลอดเล่มนี้ ผู..
การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้
ตำราการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ (Nursing care for persons with disturbed tho..
เศรษฐมิติทางการเงินเบื้องต้น ฉพ.2
Ebook ฿330 ฿280
วาณิชธนกิจ
Ebook ฿300 ฿240
การไหลเวียนเลือดจุลภาค ฉพ.2
Ebook ฿160
การทำความเย็น 1
Ebook ฿280
การพยากรณ์ธุรกิจ ฉพ.3
Ebook ฿530
การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์สำหรับสถาปนิก ฉพ.2
Ebook ฿200 ฿160
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Ebook ฿400 ฿330
สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร ฉพ.4
Ebook ฿260 ฿210
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน ฉพ.3
Ebook ฿400 ฿320
วิธีการวิจัยทางสุขภาพเบื้องต้น ฉพ.1
Ebook ฿350
ประสาทชีววิทยาและจิตเภสัชบำบัด ฉพ.1
Ebook ฿310 ฿260
ภาษารัสเซียเพื่อการสือสารทางธุรกิจ ฉพ.1
Ebook ฿280 ฿200
ธุรกิจการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศสู่ความยั่งยืน ฉพ.2
Ebook ฿420 ฿330
การขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศมุมมองเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ฉพ.1 พพ.
Ebook ฿500 ฿440
ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เริ่มเรียน เล่ม 2 ฉพ.1
Ebook ฿290 ฿230
ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เริ่มเรียน เล่ม 1 ฉพ.1
Ebook ฿290 ฿240
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ ฉพ.7
Ebook ฿270 ฿220
การดัด-การดึงข้อต่อระยางค์เพื่อการบำบัด ฉพ.2
Ebook ฿300 ฿260
การเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น ฉพ.2
Ebook ฿200 ฿150
English for works
Ebook ฿250 ฿180
ชุมชนจัดการตนเอง ฉพ.2
Ebook ฿350 ฿210
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Ebook ฿320 ฿270
Syntax for EFL teachers : a generative approach ฉพ.2
Ebook ฿250 ฿190
พรีไบโอติก : ฟังก์ชันนัลโอลิโกแซ็กคาไรด์ ฉพ. 2
Ebook ฿410 ฿400
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ ฉพ.2
Ebook ฿280 ฿190
องค์การและการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ฉพ.3
Ebook ฿240 ฿220
สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ฉพ.3
Ebook ฿270 ฿220
สืบสรรค์วรรณคดีไทยในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย ฉพ.1
Ebook ฿400 ฿360
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำกับดูแลและการแข่งขัน ฉพ.2
Ebook ฿400 ฿350
เศรษฐศาสตร์การเงิน: ทฤษฎี นโยบาย และหลักปฏิบัติ ฉพ.2
Ebook ฿420 ฿370
เรื่องเล่าของวิทยาศาสตร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ ฯ ฉพ.1
Ebook ฿340 ฿300
ระบบนำส่งยาทางเยื่อเมือก ฉพ.2
Ebook ฿220 ฿130
ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ฉพ.3
Ebook ฿190 ฿150
ภาษา(ศาสตร์) กับสังคมและการสอน ฉพ.2
Ebook ฿250 ฿190
พื้นฐานความรู้ปรัชญาและแนวคิดสังคมสงเคราะห์ ฉพ.1
Ebook ฿360 ฿280
แนวทางการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิก สำหรับรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก ฉพ.2
Ebook ฿300 ฿250
จุลชีพก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ ฉพ.1
Ebook ฿400 ฿330
คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก ฉพ.5
Ebook ฿280 ฿210
คณิตสถิติศาสตร์ 1 ฉพ.3
Ebook ฿480 ฿420
การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และวิศวกรรมย้อนรอย ฉพ.3
Ebook ฿370
การไหลเวียนเลือดจุลภาค ฉพ.1
Ebook ฿350 ฿250
การเมืองเชิงนิเวศในมนุษย์สมัย ฉพ.1
Ebook ฿280 ฿200
การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย ฉพ.2
Ebook ฿240 ฿230
การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ ฉพ.6
Ebook ฿270 ฿220
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ฉพ.4
Ebook ฿280
การประยุกต์ใช้หลักการและแนวความคิดบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ฉพ.1
Ebook ฿300 ฿250
การจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฉพ.2
Ebook ฿320 ฿290
การจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม ฉพ.1
Ebook ฿400
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ฉพ.4
Ebook ฿150 ฿110
แนวทาง การออกกำลังกาย อย่างปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ ฉพ.1
Ebook ฿200 ฿160
The Supremacy of Monarohy as a foorm of Government from a Comparative Law Perspective ฉพ.1
Ebook ฿460 ฿370
English for Health Care ฉพ.4
Ebook ฿290 ฿150
การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท ฉพ.5
Ebook ฿270 ฿220
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Ebook ฿490 ฿350
สาส์นรักฝากหงส์ ลำนำรักแห่งอินเดียใต้
Ebook ฿210 ฿160
เศรษฐมิติเบื้องต้น Introductory Econometrics
Ebook ฿230
วันสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่ไม่มีในปฏิทิน
Ebook ฿350 ฿220
แร่ใยหิน ผลต่อสุขภาพ การป้องกัน และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
Ebook FREE
มะเร็งต่อมลูกหมากและการดูแลแบบสหวิทยาการ (Multidiscilinary approach of Prostate Cancer)
Ebook ฿400 ฿190
ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย
Ebook ฿230 ฿140
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Ebook ฿290 ฿180
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เรียนชาวไทย : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (Prononciation du francais pour les apprenants thailandais : de la theorie a la pratique)
Ebook ฿360 ฿290
การออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูล สำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Ebook ฿330 ฿200
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจ และหลอดเลือด
Ebook ฿130 ฿60
การศึกษาเพื่อสุขภาวะของเด็ก (ไม่) พิเศษ
Ebook ฿240 ฿170
การวิเคราะห์ตราสารหนี้
Ebook ฿250 ฿150
การเรียนรู้เชิงรุกในวิชาสังคมศึกษา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
Ebook ฿350 ฿220
การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของโรคสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดแดง
Ebook ฿260 ฿100
การแปลแบบล่ามในการประชุมระหว่างประเทศ ปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อสาร
Ebook ฿280 ฿110
การแปลตัวบทประเภทให้ข้อมูล อังกฤษ-ไทย
Ebook ฿260 ฿160
การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
Ebook ฿190 ฿110
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของวิสาหกิจเพื่อสังคม ทฤษฎี กลยุทธ์และการปฏิบัติ
Ebook ฿360 ฿240
การนวดไทยแบบราชสำนักในเวชปฎิบัติ
Ebook ฿310 ฿170
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้นสำหรับงานวิทยาศาสตร์ (Python) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
Ebook ฿200 ฿140
Atlas of Digital Pathology for health science students
Ebook ฿750 ฿530
Academic English Skills for Economists
Ebook ฿340 ฿230
Production and Inventory Management
Ebook ฿340 ฿270
Practical Approach on Shoulder Instability
Ebook ฿1500 ฿1050
สื่อใหม่และการจัดการการสื่อสาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3)
Ebook ฿210 ฿140
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น
Ebook ฿240 ฿170
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและการประยุกต์
Ebook ฿280 ฿130
The JAK-STAT Signaling Pathway in Chronic inflammatory Skin Diseases
Ebook ฿830 ฿580
อินโดนีเซียที่รัก: ระดับพื้อนฐาน 1 Indonesia Kusayang : kelas dasar 1
Ebook ฿190 ฿150
English for Job Applications
Ebook ฿290 ฿190
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Ebook ฿270
TU - GET VOLUME 2
Ebook ฿300 ฿230
TU - GET VOLUME 1
Ebook ฿300 ฿230
กายวิภาคศาสตร์ของตาและหู
Ebook ฿250 ฿180
การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด
Ebook ฿130 ฿110
การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้
Ebook ฿400 ฿280
Showing 1 to 90 of 93 (2 Pages)